Autorem výstavy je Robert Janás z Muzea města Brna. Volné sdružení umělců nazvané Prague Stuckist založil v roce 2004. Jeho členy jsou dále Lukáš Orlita, Jan Spěváček, Igor Grimmich, Marek Slavík a Tomáš Spevák. "Všichni vytvářejí svá díla klasickými procesy. Malba je malba, fotografie je fotografie. Je to i postoj vůči dnešnímu nesrozumitelnému umění, kdy se do výstavní síně dá pár trubek a nazve se to konceptem, protože výtvarník tím zamýšlel něco nesmírně velkolepého. Pak k tomu ale potřebuje dvě stránky textu, aby návštěvník pochopil, co chtěl říci," uvedla Frolcová.

Hnutí stuckistů má své kořeny v Londýně, kde vzniklo v 90. letech minulého století. Svého času působily jeho pobočky zhruba v padesáti zemích světa. Stuckisté vytvořili svůj název ze slova "stuck", tedy uvíznutý, zaseknutý, čímž ironicky pojmenovávají své uvíznutí v umělecké minulosti. "Nesvazují se jedním tématem, jde u nich ale vždy o klasickou malbu nebo fotografii," doplnila Frolcová.

Stuckisté se proslavili také jako organizátoři mediálně sledovaných demonstrací proti Turnerově ceně v den jejího udílení před galerií Tate Britain. Podle kurátorky se hlásí k principům demokratičnosti a plurality ve výtvarném umění. Podporují respekt k tvorbě druhých umělců a možnost alternativních pohledů na současné výtvarné dění, a to bez nároků na objektivitu.

Návštěvníci galerie si ode dneška mohou prohlédnout také výstavu keramiky Vladimíra Groše a jeho žáků ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Mimo jiné mezi ně patřili Maxim Velčovský, Daniel Piršč, Marek Vráblík, Ludmila, Jan a Miroslava Kováříkovi nebo Eva Pelechová. Obě výstavy budou v budově galerie v Otakarově ulici k vidění do 17. března.