Projekt, na kterém se podílely další evropské univerzity, získal podporu jako jeden z 18 ze 600 přihlášených žádostí. Ústav hudební vědy získal podporu z programu HERA v roce 2016 na tři roky. Členy konsorcia, do něhož patří Ústav hudební vědy FF UK, jsou dále univerzity v Utrechtu, Cambridge, Curychu a Varšavě.

Závěrečný rok projektu zahájí koncert nazvaný Minulost v dnešku, který bude 3. října od 19:30 v Barokním refektáři v pražské Dominikánské ulici. V premiéře na něm zazní skladby studentů HAMU pod vedením Michala Rataje, kteří ve své tvorbě reflektují inspirace ze starší hudby. Koncert bude volně přístupný veřejnosti.

Program HERA podporuje zejména vědecký výzkum v humanitních vědách. Zapojení muzikologové díky němu připravují své odborné studie či společnou vědeckou monografii. "Specifickou součástí programu HERA je však také spolupráce vědeckých týmů s partnery mimo akademickou sféru, díky které se výsledky výzkumu dostávají srozumitelnou formou k široké veřejnosti," uvedla koordinátorka Lenka Hlávková z Ústavu hudební vědy FF UK.

Pro muzikologická bádání je podle Kukala důležitá spolupráce Ústavu hudební vědy FF UK s různými hudebními tělesy a jednotlivými interprety. Kromě studentů HAMU mezi ně patří mimo jiné soubory Anonymous III z Cambridge, La Morra z Basileje a z domácích pak Schola Gregoriana Pragensis.