Cena se udílí v rámci veletrhu For Arch. V letošní porotě zasedli architekti Adam Gebrian, Josef Pleskot, Regina Loukotová, Marcela Steinbachová a vítězka loňského ročníku, umělkyně Kateřina Šedá. Posuzovali 16 nominací, mezi nimiž se kromě finalistů objevili Emil Přikryl, Martin Rajniš, Marek Štěpán, David Kraus, Leoš Válka nebo Roman Koucký. Jedná se hlavně o projektující architekty, ale i teoretiky, kurátory, vydavatele, pedagogy a další podporovatele architektury.

Sdružení CBA tvoří dva architekti, kteří se zabývají současnou architekturou zejména Českých Budějovic. Přednáší, diskutují, inspirují, srovnávají, vysvětlují, kritizují a organizují, uvedla porota. Fránek je podle ní dynamický architekt, pedagog a trubadúr české architektury. Patří mezi zpracovatele desítek invenčních, originálních návrhů různorodých staveb. Širokou veřejnost nejvíce láká Stezka v oblacích v Dolní Moravě, jeho komornějšími stavbami jsou modlitebny Církve bratrské v Černošicích a v Litomyšli. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří také rodinný dům na Červeném kopci, zámek ve Velkých Opatovicích, Betonový dům v Praze nebo Výzkumné centrum Liko-Noe ve Slavkově u Brna.

Hájek je výrazný architekt i vlivný pedagog. Jeho tvorba reaguje na kontext, zároveň je svébytná a experimentální. Věnuje se dlouhodobě i urbanismu. Za výrazné dílo lze považovat Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí; ještě jako kancelář HŠH architekti společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou jsou autory nové podoby Arcidiecézního muzea v Olomouci. V současnosti dokončil v Praze dostavbu Centra současného umění DOX.

Hlaváček se kromě vlastní architektonické tvorby významně veřejně angažuje ve prospěch architektury, stál u zrodu nového orgánu pro plánování a rozvoj Prahy - IPR. Věnuje se přípravě nového progresivního územně plánovacího dokumentu, Metropolitního plánu. Mjölk architekti tvoří trojice bývalých studentů liberecké Fakulty umění a architektury Jan Mach, Lukáš Holub a Jan Vondrák, která se rozhodla v Liberci zůstat a deset let tam profesně působí. Realizují stavby, účastní se soutěží po celém světě, přispívají k oživování veřejného prostoru Liberce i provozováním společenských aktivit, včetně vedení vlastní hospody.