Do Telče ho přenesla asi 60 dobrovolníků, která se na jeho vzniku podílela v rámci 5. ročníku takzvaného site specific projektu, uvedla v tiskové zprávě produkční Kateřina Kodysová.

Cílem je v předem daném prostoru zrealizovat jedinečné setkání lidí, kteří mají chuť sdílet v týmu určité téma a vytvořit divadelní tvar, který posléze společně předvedou veřejnosti. Představení se skládá z mnoha obrazů nedávné české historie a jeho hlavním námětem je lidová píseň. Využívá hry stínů, světelné efekty a odrazy od vodní hladiny. Diváci ho budou moci znovu vidět v sobotu ve 21:00.

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna nabízejí kromě divadel, také hudební vystoupení nebo krojovaný průvod. V Telči se historické slavnosti staly už tradicí. Letošní 16. ročník se nese ve znamení oslav vzniku Československa, proto v sobotu dorazí do města i prezident T. G. Masaryk. Organizátoři se rozhodli pro rekonstrukci jeho návštěvy města z roku 1928 popsané v městské kronice.