"Chceme upozornit na dosud málo frekventovanou skutečnost, že Löw-Beerova vila byla nejen na vysoké estetické úrovni, ale díky architektovi Alexandru Neumannovi dosahovala značných kvalit také po technické stránce," uvedla vedoucí Vily Löw-Beer, historička Petra Svobodová.

Neumann prošel školením ve známém vídeňském ateliéru Fellner & Helmer specializovaném na stavbu reprezentativních divadelních a lázeňských budov, které často vyžadovaly inovativní technická řešení.

Nabyté zkušenosti Neumann využil i při projektování brněnského rodinného domu pro podnikatele Morize Fuhrmanna a na počátku 20. století zde použil systém teplovzdušného vytápění. Po Fuhrmnannově smrti prodali jeho synové dům textilnímu magnátovi Alfredu Löw-Beerovi, po jehož rodině se vila jmenuje.

Do dnešní doby se zachovalo jen torzo původního systému. Většina prvků byla přebudována. Návštěvníci projdou v nové trase od přízemí, kde byla kotelna, až po světlík ve střeše.