O výstavním programu dnes zástupci galerie v Praze informovali novináře. Dvojice Hanzlík a Mrkus představí soubor prací, jejichž východiska jsou založena na polaritě fyzického a virtuálního. Na jedné straně vycházejí z principů známých fyzikálních zákonitostí, podle kterých se člověk orientuje ve světě. Na straně druhé reflektují fiktivní svět virtuálních datových prostředí, která ve stále větší míře ovlivňují lidské vnímání, prožívání a rozhodování. Jejich výstavu Vidět čas mohou diváci navštívit v Kutné Hoře od 11. března.

Výstava prací Ladislava Šalouna představí sbírkový soubor, který galerie získala v době normalizace ze sochařovy pozůstalosti. V několika posledních letech se věnovala jeho restaurování. Ve sbírkách GASK jsou vedle intimních plastik začátku 20. století zastoupeny sádrové a hliněné studie či modely dekorativní a monumentální tvorby, která se uplatnila ve veřejném prostoru na novostavbách významných budov a v pomníkových realizacích. Vedle studií pro nejznámější Šalounovu realizaci Husova pomníku v Praze je to třeba návrh na pomník Sbratření Čechů a Slováků, který měl stát před chrámem sv. Ludmily na Vinohradech a měl zhmotňovat identitu nového státu. Výstava začne 28. října.

U příležitosti 50. výročí úmrtí Jiřího Trnky připravuje GASK rozsáhlou výstavu, která připomene nejen jeho filmové dílo, ale i knižní ilustraci, scénografii, volnou grafiku a malbu. Součástí expozice bude interaktivní část pro děti inspirovaná knížkou Zahrada a několik doprovodných programů, mapujících různé aspekty umělcova života a díla.

Druhý projekt plánovaný pro rok 2019 se odehraje v pražském Obecním domě. Spolupracovat na něm budou Zuzana a Eugen Brikciusovi. Výstava představí 34 nezlomných umělců i skrze jejich slovní projev, ať už jsou to verše, deníkové zápisky, citáty, dopisy. Nezlomnost není pouze politická či společenská, ale spočívá v neochvějné víře ve vlastní uměleckou cestu, říkají kurátoři. Inspirací jim byl spisovatel Franz Kafka, který se stal svým dílem, kritickým myšlením a zodpovědným sociálním postojem inspirací celé řady vystavených umělců.