Tvůrci šli do práce nad slavným dílem s tím, že dají vzniknout inscenaci, která bude jako život sám - komická, tragická i ironická, plná naděje i zoufalství.

Ferlinghettiho báseň začíná narozením a končí smrtí. "Mezi těmito dvěma body se rozprostírá svět a život. Život, který nás bolí i těší. Lidská existence neustále osciluje mezi konstruktivním a destruktivním principem, mezi rolí tyranizujícího a tyranizovaného. Ve středu Ferlinghettiho zájmu stojí především člověk. Silný i slabý. Krutý i křehký," uvedla k inscenaci Machačová.

Na nezávislé brněnské scéně působí divadlo BuranTeatr od roku 2005. Adaptace básně osmadevadesátiletého amerického spisovatele Ferlinghettiho, spřízněného s generací beatniků, je 50. premiérou souboru. Báseň vydal autor v roce 1955 jako součást své první sbírky Obrazy zmizelého světa.

vrn jpt