Výstava měla premiéru v roce 2015 v Ostravě. Autor nechal vyrobit i modely českých památek - hradu Karlštejn či svatovítské katedrály. K vidění jsou také kopie koruny Svaté říše římské, svatováclavské koruny a nyní i koruny, kterou byl Karel IV. v Cáchách korunován na římského krále. "Ta je nově dokončena. Poprvé bude divákům představena v Praze," uvedl Beneš.

Novinkou bude i faksimile knihy Historia plantarum z knihovny Václava IV., jejíž originál se dnes nachází v římské knihovně Biblioteca Casanatense. Pergamenový rukopis vznikl nejpravděpodobněji krátce před rokem 1400 v Lombardii. Obsahuje celkem 295 listů. Postupně představuje různé rostliny, zvířata a minerály. Hlavní pozornost je pak věnována jejich využití v lékařství.

Výstava Magičtí Lucemburkové je soukromým projektem, který Beneš připravil k 700. výročí narození Karla IV. z rodu Lucemburků. Poprvé ji lidé mohli vidět v ostravském Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Pak se přestěhovala do Slezského zemského muzea. Naposledy byla v zámku Loučeň nedaleko Nymburku. Pražské Karolinum bude její čtvrtou zastávkou.

"Dosud výstavu vidělo 30.000 lidí. Na to, že to je čistě privátní projekt, je to velmi slušné číslo. Těší mě, že ji vidí tolik lidí. Že výstavu jsou schopni ocenit jak odborníci, tak i laici. Vše je uděláno tak aby expozice vzdělávala, abychom si oživili minulost a radovali se, že jsme měli tak úžasné předky," řekl Beneš. Dodal, že i po Praze by exponáty měly dál putovat po Česku. "Dál bude výstava představena v Plzni. S dalšími krajskými městy jednáme," řekl Beneš.

Návštěvníci se mohou seznámit s dobovou literaturou, modely staveb, ale i s modely strojů vyrobených podle dobových technických výkresů. Jednou z atrakcí jsou i erby z erbovní síně hradu Lauf nedaleko Norimberku. Hrad nechal v roce 1356 postavit Karel IV. a přijímal v něm velmože z celé římské říše. Síň je vyzdobena jen erby pánů a duchovních z českých zemí. Celkem jich je 112. Exponáty představují české krále Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, také ale moravská markrabata Jana Jindřicha, Jošta, Prokopa a Jana Soběslava a další významné osobnosti jejich dvora.