Vysočina má podle něj ohromný turistický potenciál, který zatím není využitý. Zviditelnění kraje se podle něj podaří jedině díky spolupráci různých regionálních institucí. "Máme v okolí pět památek na seznamu UNESCO, kromě tří na Vysočině také v Kutné Hoře a Litomyšli. Když se nám povede turisty přesvědčit, aby přidali den a podívali se také jinam než jen do Prahy, máme vyhráno," řekl Kinský.

Seminář zaměřený na budoucnost památek střední a východní Evropy a určený především pro jejich majitele spolupořádá francouzská organizace pro ochranu památek Réseau des Grands Sites de France. "Žďárský zámek, který je dnes v rukou rodiny Kinských, má zkušenosti s tím, jak historickou stavbu oživit a zpřístupnit pro návštěvníky 21. století," řekla Lucie Para zastupující tuto organizaci.

Podle Kinského existuje problém, že mnoho turistů navštěvuje pouze Prahu a do mnoha dalších míst příliš nejezdí. Proto je důležitá spolupráce mezi vlastníky památek, ale i mezi jednotlivými regiony a zeměmi, řekl.

Žďárského semináře se účastní zástupci francouzského a českého sdružení památek zapsaných na seznam UNESCO a dalších soukromých, obecních i státních majitelů památek. Kromě ČR a Francie přijeli účastníci z Bulharska, Polska, Moldavska a Lotyšska. Seminář je zaměřen jen na východní a střední Evropu, která má vzhledem k historii svá specifika ve vlastnictví a správě památek.

Jaroslav Buček dr