Objev základů rotundy v Tasově potvrdil domněnky, že dnešní fara v sobě stavebně skrývá původní kostelík a vznikla jeho přestavbou. "Jde o doklad historicky nejstarší památky místního regionu z první čtvrtiny 13. století," uvedla Ampapová. V průběhu archeologických prací byl objeven zcela ojedinělý nález, a to přístavek suterénní šlechtické pohřební kaple zasvěcené sv. Jiří se dvěma hroby s mužskými kosterními pozůstatky.

V prostorách zámku ve Světlé nad Sázavou, v němž se snoubí prvky renesance, baroka, empíru a novorenesance, byla od roku 1949 do roku 2011 umístěna střední zemědělská škola. Stav zámeckého komplexu byl trvale poškozen novodobými dispozičními úpravami a negativními zásahy do původních konstrukcí a interiérů.

V roce 2013 zámek změnil majitele, který okamžitě začal s opravami. Podařilo se obnovit fasády a vstupy do nádvoří, důkladnou rehabilitací prošly zámecké místnosti. Opravy postupně umožnily začít objekt využívat jako kulturní prostor s prohlídkovými okruhy. Loni v červnu byla na zámku ve Světlé nad Sázavou zpřístupněna expozice historického evropského skla, jíž vyvrcholila první etapa záchrany a obnovy této památky.

Veřejnost může o akcích vedoucích k záchraně památek hlasovat na webu. Vítěz bude znám 15. září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.