"Původně to měl být čistě ruský program, onemocnění hornistky Javůrkové však přináší změnu. V pondělí se v Rudolfinu setkáme s jiným z českých vítězů Mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro, fagotistou Janem Hudečkem," uvedla Novotná.

Dále pod taktovkou Petra Altrichtera zazní předehra k opeře Chovanština Modesta Petroviče Musorgského a Symfonie č. 10 e moll Dmitrije Šostakoviče, v níž muzikologové nacházejí rozmanité citáty a odkazy reagující na život v bývalém Sovětském svazu.

Podle Altrichtera je historie této symfonie těžko srovnatelná s něčím dalším v dějinách hudby. "Začíná to všeobecným očekáváním symfonie k oslavě Stalina a vítězství v roce 1945. Namísto toho se k překvapení všech zrodila Symfonie č. 9, která je lehčího rázu, taková virtuózní zkratka, v podstatě Šostakovičova omluva, že nemohl jinak, že ta 'velká' symfonie bude příště. Přešel ovšem dlouhý čas bez jakékoliv symfonie, snad skladatel čekal, až Stalin zemře, aby tuto oslavnou kompozici nemusel psát. Vše už zřejmě zůstane v rovině dohadů a spekulací. 10. symfonie vznikla až v době Stalinovy smrti, oficiálně nepřijata a kritizována," podotkl Altrichter.