Děj dramatu, které v úpravě Masopustu nese podtitul "mystické očkování", vychází ze středověké legendy o vyléčení malomocenství zbožnou dívkou Violenou. Paul Claudel zobrazuje v textu motiv zápasu duše a těla, vyhrocený zásahem smrtelné nemoci.

"Režijní štafetu převzal po poslední premiéře Orlanda Virginie Woolfové od Anny Petrželkové Štěpán Pácl - umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče, zakladatel divadelní společnosti Masopust a dvojnásobný držitel Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku," uvedl Brátka. Kromě hereckých stálic souboru Pavly Beretové a Miloslava Königa se na jevišti objeví Tereza Vilišová, Vladimír Javorský a Mína Hradská.

Paul Claudel je znám především svým symbolistickým vnímáním postav i motivů. Příběh Violeny interpretuje jako drama, v němž se pokouší postihnout souvislosti mezi rovinou osobní, společenskou i kosmickou. "Tento z dnešního racionálního pohledu naivistický přístup nám umožní konfrontaci s tezí, že vesmír je nesmírnou harmonií, která dnes zní bolestně ironicky," komentovala to dramaturgyně Tereza Marečková.

Divadelní společnost Masopust v lednu 2014 přesídlila do Eliadovy knihovny Divadla Na Zábradlí. Mezi její spolupracovníky patří například Štěpán Pácl, Jan Frič, Pavla Beretová, Ivana Uhlířová, Miloslav König, Magdaléna Borová, Lukáš Příkazký, Patrik Děrgel a Anežka Kubátová. Letos v listopadu Masopust spustil své historicky první předplatné, ve kterém kromě cenově zvýhodněných vstupenek nabízí knižní dárky ve spolupráci s nakladatelstvím Revolver Revue.

První repríza inscenace Zvěstovvání Panny Marie bude 23. ledna. Bližší informace najdou zájemci na internetové adrese www.maso-pust.cz.