"V nové expozici košer řeznictví si návštěvníci mohou prohlédnout třeba košerovací nůž, který jsme získali z Floridy i ve speciálním košer pouzdře, ale také mlýnky na maso a další řeznické nástroje používané při rituální porážce zvířat," řekla ČTK Jaroslava Pavlíčková z Řeznického muzea Jana Pavlíčka v Náměšti nad Oslavou, které expozici v Třebíči vybudovalo. Návštěvníci tam dnes mohou ochutnat židovské masové pochoutky, třeba šunku, pršut, anebo hovězí masové kuličky.

Dům Selimanna Bauera je součástí historické zástavby třebíčského židovského ghetta. Od roku 2011 je zpřístupněn pro návštěvníky a nachází se v něm stálá expozice židovského bydlení. "V jednom z kamenných sklípků na dvoře domu pořádáme při oslavách židovských svátků a tradičním festivalu židovské kultury Šamajim ochutnávky košer vín. V druhém, který byl zatím prázdný, je teď expozice řeznictví. Součástí je třeba vestavěný kotel," řekla ČTK ředitelka městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková.

Svátek Chanuka připomíná dobu povstání Makabejských před 2000 lety. Jeruzalémský chrám byl předtím znesvěcen pohanskou bohoslužbou syrsko-helenistických vládců. Legenda uvádí, že když byl chrám znovu zasvěcen Hospodinu, nastal zvláštní jev: zbytek rituálně čistého oleje, který stačil pouze na jeden den, hořel ve svícnu celých osm dní - tedy po dobu potřebnou na přípravu nového oleje.

Osmidenní svátek Chanuka má pohyblivé datum, letos se slaví od 17. do 24. prosince. Lidé si v třebíčské synagoze mohou prohlédnout i osmiramenné svícny, které v rodinách o Chanuce stavěli na dobře viditelné místo a světla na něm rozsvěcovali postupně během osmi dní. Během svátků se po setmění zpívá a hraje, děti dostávají drobné odměny.

Třebíčská čtvrť Zámostí je jedinou kompletně dochovanou židovskou čtvrtí v Evropě a jedinou židovskou památkou UNESCO mimo území Izraele. Židovská komunita žila v Zámostí po staletí v poměrně klidném sousedství s křesťanskou většinou. Teprve události druhé světové války ukončily existenci židovské náboženské obce. Za komunistického režimu mělo být Zámostí srovnáno se zemí. Dnes jako památka zapsaná na seznamu UNESCO láká do města desetitisíce turistů z celého světa.