Advokát Brož se v Právnické síni slávy zařadil k osobnostem, jako jsou Dagmar Burešová, Otakar Motejl nebo Zdeněk Kessler. "Je to muž pro vnější svět nenápadný, který se ale svojí prací od roku 1990 velmi výrazně a zásadně podílel na formování svobodné advokacie, a jejím prostřednictvím i celé justice," řekl o něm jeho kolega Tomáš Sokol. Brože prý ocenění překvapilo, až šokovalo.

Šimůnková si cenu odnesla v kategorii občanských a lidských práv a ústavního práva. Odbornice na právní ochranu dětí se v posledních letech zaměřovala také na odškodnění nezákonně sterilizovaných žen, humanizaci porodnictví a právo ženy na svobodnou volbu způsobu porodu.

Krhut z ostravského krajského soudu sklidil uznání za skvělé výkony v insolvenčním řízení. "Titul Právník roku považuji za ocenění všech soudců a dalších zaměstnanců insolvenčních soudů, kteří se den co den hrdinně potýkají se stále narůstajícím počtem projednávaných věcí," uvedl Krhut.

Za přínos trestnímu právu získal ocenění in memoriam někdejší žalobce Nejvyššího státního zastupitelství František Vondruška, jenž by letos oslavil 80. narozeniny. K oceněným patří také expert na správní právo Josef Vedral, notář Martin Šešina a soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Kovařík, jenž se zaměřuje na obchodní soudnictví a vyučuje v Justiční akademii.

Vítězka v kategorii rodinné právo, soudkyně Libuše Kantůrková, se zasloužila o vznik Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců. Rodinné právo je podle ní dlouhodobě podceňovanou agendou. "Smyslem a cílem založení sdružení byla proto myšlenka, pozvednout rodinné právo na úroveň, která mu patří," uvedla Kantůrková.

Právníkem roku v kategorii Právo IT se stal Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zakladatel mezinárodního sympozia Cyberspace dlouhodobě poukazuje na význam informačních technologií pro další rozvoj společnosti. V kategorii Pro Bono vyhrál David Netušil, talentem roku je Eva Ondřejová.

Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl mimořádných úspěchů. Kandidáty nominovala odborná veřejnost, o výsledcích rozhodovala odborná porota.