"Nejdříve jdou technologicky nejnáročnější objekty, to jsou mostní konstrukce. Zároveň chceme, aby se co nejrychleji začaly dělat realizační dokumentace stavby, technologické předpisy a výrobně-technická dokumentace. Na to právě potřebujeme celou zimu," uvedl Kroupa.

Úsek Časy - Ostrov o délce 14,7 kilometru se začne budovat izolovaně, bez napojení na velkou komunikaci. Součástí stavby je také několik křižovatek, z toho dvě mimoúrovňové, mosty, přeložky, protihlukové stěny a úpravy silnic druhé a třetí třídy. Vzniknou též dvě odpočívadla v obou směrech. Nejvýznamnějšími mosty jsou přes vodní toky Zadní Lodrantka, Lodrantka, Točivý potok a Loučná. Dálnice také překlene nadjezdy dvě železniční tratě, a to Praha - Česká Třebová a Chrudim - Borohrádek.

Stavebně je zajímavý most nad železniční tratí, kde je zároveň umístěna stanice Uhersko. Bude mezi obcemi Uhersko a Turov nad Loučnou. Dálnice povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci tvoří střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů. Aby se omezení provozu na trati co nejvíc zkrátilo, bude konstrukce nosníku otočením nasazena na předem vybudované vzpěry.

Příští rok v březnu by se měla začít stavět i navazující část D35 Opatovice nad Labem - Časy, pokud nevznikne zdržení při výběru dodavatele stavby. Dálnice D35 má být alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Prahy do Ostravy. Podle plánů ŘSD by měly být oba úseky dokončeny současně. Hejtman Pardubického kraje dnes Martin Netolický (ČSSD) vyjádřil obavy, aby se při zpoždění úseku z Opatovic tranzitní doprava nepřelila na menší krajské silnice.