Do věřitelského výboru věřitelé zvolili šest firem. Pět z nich už bylo v prozatímním věřitelském výboru: E-Invest, HSBC Bank, Komerční banka, Pramet Tools a Shape Steel. Teplotechnu Ostrava ve výboru nahradila společnost ČEZ Energetické služby.

Věřitelé dnes měli projednávat i znalecký posudek o ceně majetkové podstaty firmy. Tento bod byl však z jednání stažen, protože znalecký ústav Equita Consulting ještě posudek potřebuje dopracovat.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. V březnu na sebe firma podala insolvenční návrh a zároveň oznámila, že do ní vstupuje nový investor - SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Díky jeho finanční podpoře v dubnu VHM po několika měsících obnovily chod ocelárny a celou výrobu. Vstup investora je hlavní částí reorganizačního plánu, který firma poslala soudu současně s insolvenčním návrhem a který schválila většina jejích věřitelů. Podnik má asi 900 zaměstnanců.

Lukáš Zrůst ze společnosti Konreo řekl ČTK a MF Dnes, že průběh insolvenčního řízení hodnotí jako dobrý. "To nejzákladnější, co podnik potřebuje, jsou peníze, které se ve spolupráci s věřiteli podařilo najít," řekl Zrůst. Podniku se podle něj daří vyrábět i získávat zakázky. Bude ale potřebovat další peníze.

Firma je financována tollingovým, tedy nebankovním způsobem. Od tollingové společnosti dostává peníze na výrobu a za ně mu dodává výrobky. Na provozní financování zatím šlo okolo 1,5 miliardy korun. "Ukazuje se, že ta částka nebude stačit a pravděpodobně se bude ještě zvyšovat v řádech stovek milionů korun," řekl Zrůst.

Věřitelé VHM přihlásili u soudu nepodmíněné pohledávky za více než tři miliardy korun. Uznány byly zatím pohledávky za více než 2,5 miliardy, popřeny byly pohledávky za více než 127 milionů. Pohledávky za více než 900 milionů korun ještě soud nepřezkoumal. Podmíněné pohledávky, které prozatím nepodléhají přezkumu, dosahují téměř 1,8 miliardy korun.

Zrůst řekl, že zvláštní přezkumné jednání se bude konat pravděpodobně na konci července nebo začátkem srpna. "Potom bude následovat schůze věřitelů, která bude hlasovat o posudku. Jakmile budou posudek a přezkumná jednání ukončeny, tak se reorganizační plán dá celý upravit a v podstatě od té doby poběží jakoby ta čistá sanace, která se odhaduje na půl roku," řekl Zrůst.