Úřad EUIPO v uplynulých pěti letech sledoval ekonomické náklady způsobené paděláním výrobků v odvětvích, o nichž je známo, že jsou náchylnější na porušování práv duševního vlastnictví. Průzkum mimo jiné ukázal, že padělání zboží vedlo v EU ve sledovaných odvětvích ke ztrátě 434.000 pracovních míst. V samotné České republice to bylo téměř 5000 pracovních míst.

"V posledních pěti letech poskytly naše zprávy a výzkum první komplexní přehled ekonomického dopadu padělání výrobků a pirátství na hospodářství a tvorbu pracovních míst v EU," uvedl výkonný ředitel úřadu EUIPO António Campinos. "Účelem naší práce bylo přesvědčit tvůrce politik a občany o hodnotě duševního vlastnictví a informovat je o škodách, které v důsledku jeho porušování vznikají," dodal.

Výzkum se zaměřil na výrobky osobní hygieny, oděvy, obuv a doplňky, sportovní zboží, hračky a hry, šperky a hodinky, kabelky a zavazadla, hudební nahrávky, lihoviny a víno, léky, pesticidy, chytré telefony, pneumatiky a baterie.

pmh mka