"Dokud nedojde ke shodě na nutných úpravách zaručujících relevantnost výsledků projektu, rozhodli jsme se účast týdeníku Euro v něm pozastavit," uvedla Mladá fronta. Členem unie ale týdeník zůstává. Podle vydavatele publikované údaje z projektu neodpovídají realitě. "Známe své čtenáře, stejně jako čísla z prodejů, ať již z předplatného či ze stánků," uvedl vydavatelský dům. "Je s podivem, že některé oborové tituly měly deset čtenářů na každý výtisk, zatímco jiné sotva tři," dodal.

Nejnovější data z výzkumu Media Projektu poskytuje údaje za druhé pololetí loňského roku. Podle nich prodaný náklad týdeníku Euro činil 13.144 kusů a čtenost byla 27.000 čtenářů na vydaný náklad. V ekonomických časopisech, kam Euro patří, byl nejprodávanější měsíční magazín Forbes s prodaným nákladem 21.709 časopisů a 122.000 čtenáři vydání.

Výzkum Media Projektu v letech 2013 až 2017 realizovaly agentury Median a STEM/MARK, obě nové výběrové řízení na roky 2018 a 2019 loni obhájily. Zkrácením etapy z pěti let na dva roky Unie vydavatelů reagovala na vývoj trhu a nutnost inovací výzkumu. Podle Macha se Mladá fronta loni účastnila diskuzí v odborné komisi, která se zabývala metodikou a jejími úpravami. Dosavadní výsledky projektu jsou podle staré metodiky a podle nové se čísla teprve nově projeví. Reakci Eura proto považuje za krok na přechodné období a vítá ho. Problém s výpočty je podle něj kontinuální a nekončí novým výběrem zadavatele.

Týdeník Euro třeba tím, že je dáván k dispozici na různých akcích, konferencích a seminářích, má podle Macha podstatně větší zásah do cílové skupiny, než je zohledněno v metodice. Jiné časopisy pozornost čtenářů získávají třeba tím, že jsou tituly zdarma distribuovány v leteckých saloncích. Trh také přechází k digitalizaci, některá média přechází na hybridní model, kdy část inzerce realizují formou internetové kampaně. "O tomto do budoucna musí diskuze být, aby ten průzkum a jeho výsledky srovnávaly srovávatelné navzájem," řekl Mach.

K postojům ostatních vydavatelů se Mach nechtěl vyjadřovat, potvrdil pouze to, že "probíhá diskuze". "Jsou různé pohledy na to, jak je metodika sestavována. Jiná je u deníků, jiná je u týdeníků, jiná je u příloh k deníkům, jiná u čtvrtletníku nebo měsíčníků. Ten pohled je komplikovanější a nelze jeden přístup platný pro všechny," uvedl. Snahou unie také je přizpůsobit metodiku podobně dělaným projektům v evropských zemích, aby byla čísla srovnatelná za evropský trh.

Media Projekt je jedním z nejrozsáhlejších výzkumů mediálního chování lidí v Česku. Založen byl v roce 1994. Zabývá se čteností denního tisku a časopisů. Ověřování prodaného nákladu v Česku zajišťuje kancelář ABC ČR. Ověřený náklad jako nástroj při jednání s inzerenty využívají všechny velké mediální domy. Menší tituly se zpravidla rozhodují podle toho, nakolik se jim tato služba vyplatí, případně ji využijí pro kratší čas na zkoušku a inzerentům pak nabízejí vlastní údaje.