V Česku funguje 15 velkých průmyslových prádelen, 20 středně velkých a zhruba 300 středních a menších podniků, které kombinují služby čištění, praní a pronájmu prádla. Adamy uvedl, že v posledních letech tržby v tomto oboru stagnovaly, letos jdou podle ohlasů firem nahoru.

I přesto, že se prádelenství začíná znovu dařit a v minulosti se masivně investovalo do inovací a technologií, začínají firmy stejně jako v jiných oborech pociťovat nedostatek kvalifikované pracovní síly. I proto dnes zástupci firem podepisovali sektorovou dohodu. "Podílejí se na ní školy, podniky, kraje i státní správa. Snahou je zavést na školách obory, z nichž vyjdou žáci, kteří mohou nastoupit do firem. Ty jim zároveň garantují, že najdou uplatnění," řekl Adamy, který je zároveň členem sektorové rady. Nyní v žádné škole v republice neexistuje obor, který by studenty přímo vzdělával pro prádelenství.

Čistírenství a prádelenství prošlo zásadní změnou již před nástupem ekonomické krize, která pouze zpomalila znovuoživení oboru. Čištění textilu přestalo být zajímavé vzhledem k chování spotřebitele. Interval čištění se prodloužil z šesti měsíců až na dva roky a řada lidí už nenechává oděvy ani čistit, ale raději si kupuje nové.

"Významně však narostl zájem o praní. Firmy pečují jak o textil státních, tak soukromých firem," řekl Adamy. Praní využívají nemocnice a další zdravotnické provozy, lázně, léčebny dlouhodobě nemocných. "Firmy, které perou ve velkém, mají sofistikované provozy, které umí být velmi efektivní. Mají například prokládací pračky, které oddělují nečistou stranu od čisté. Mají prací tunely, které využívají i odpadní vodu a snižují náklady. Taková zařízení vyperou zhruba deset tun prádla denně," řekl Adamy. Využívají se také například čipy, které hlásí, kde se jaký kus prádla nachází.

Stále se rozvíjí také trh s pronájmem textilu. "Využívají jej nejen velká ubytovací zařízení, ale stále častěji firmy, které musí zaměstnancům poskytnout pracovní oděvy," řekl Adamy. Nákup, údržbu a pravidelné dodávky čistého textilu tak řeší externí firma.

Aktuálně tento sektor zaměstnává v Česku zhruba 9000 lidí a velké firmy mají zakázky také například v Německu, Rakousku či na Slovensku. Podle Adamyho jsou na světové úrovni i díky hygienickému certifikačnímu procesu, kterým musejí projít.