Interiér chce podnik přestavět v prostřední a poslední části tříčlánkové tramvaje. "Měla by se změnit dispozice pro stání a sezení, kdy cestující sedí na lavicích bokem proti sobě, takže si pak mezi ně už nikdo nemůže stoupnout," řekl Šurovský.

Přestavbu již schválilo představenstvo, po rekonstrukci prvního vozu chce DPP o změně diskutovat s cestujícími, kteří si na nepohodlné uspořádání vnitřního prostoru často stěžovali.

Technickým problémem tramvají 14T pak jsou trhliny na konzolách určených k uchycení táhel, která vedou podvozek a přenášejí tažné a brzdné síly. Tramvaje začal nyní DPP postupně opravovat a zhruba každý měsíc zamýšlí jednu vrátit do provozu.

V minulosti měly tramvaje problémy i při průjezdech větších zatáček, dopravce proto pro ně nyní vybral trasy s menšími zatáčkami.