"Chystám rekonstrukci Centra regionálního rozvoje, chci ho rozšířit o regionální pobočky. Proto žádám ministerstvo financí o sto systemizovaných míst, které by CRR rozšířily už letos. V roce 2016 požádám o dalších 150 až 200 systemizovaných míst," prohlásila ministryně Šlechtová.

Jde mimo jiné o reakci na to, že v novém operačním období 2014-2020 nahradí končící regionální operační programy jeden Integrovaný regionální operační program (IROP), jehož řídícím orgánem bude právě MMR. Jednotlivé regionální pobočky budou vybírat projekty a vyhodnocovat je v první fázi, peníze bude rozdělovat ministerstvo.

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek upozornil, že kvůli novému systému a zrušení regionálních operačních programů může o práci přijít až 300 lidí, kteří nyní pracují v úřadech regionálních rad.

"V regionech máme kvalifikovanou strukturu lidí, kteří znají dneska perfektně regionální problémy. Jsou to lidé, které si v minulosti najal stát prostřednictvím regionálních rad a my chceme, aby podstatná část těchto odborníků, pokud se nerozhodnou přejít jinam, dál pokračovala v práci pro veřejný sektor," prohlásil Hašek.

Ministryně Šlechtová však upozornila, že zákon neumožňuje, aby rovnou přešli pod MMR. "Úřady regionálních rad nejsou pod služebním zákonem, resp. zákonem o státní službě. Evropská komise odmítla tyto úřady jako zprostředkující subjekty v rámci IROP, s čímž MMR dlouhodobě počítalo," podotkla Šlechtová.

Řešením podle ní je právě vytvoření nových pracovních míst v rámci CRR. Stávající zaměstnanci úřadů regionálních rad se o tyto posty budou muset ucházet jako kdokoliv jiný. "Tito zaměstnanci, kteří budou muset projít výběrovým řízením tak, aby splňovali služební zákon, budou součástí struktury CRR, respektive MMR. Jejich hlavním úkolem pak bude práce na IROP," doplnila ministryně.

V novém programovém období má do regionů prostřednictvím IROP jít 4,63 miliardy eur (127 miliard korun). Zástupci krajů zrušení ROPů opakovaně kritizovali. Minulý systém však opakovaně kritizovala i Evropská komise.