Vittek, který bude v nové funkci zodpovědný za řízení a rozvoj korporátního i retailového bankovnictví, pracuje v ING Bank více než 20 let. Prošel několika pozicemi zaměřenými na řízení úvěrových rizik, vztahový management, úvěrové produkty, produkty platebního styku a řízení likvidity a správy a úschovy cenných papírů.

Historie ING Bank v České republice sahá do roku 1992, kdy jako jedna z prvních předních světových bank vstoupila na český trh. ING Bank ČR je součástí skupiny ING Group. Ta v tuzemsku sdružuje společnosti jako ING Pojišťovna, ING Penzijní fond, ING Invest Management nebo ING Real Estate.