Termín zahájení výplat podle něj záleží na součinnosti představenstva WPB Capital, které slíbilo do 14. srpna předložit účetní závěrku k 23. červnu, tedy dnu odnětí licence. Bez ní nemůže likvidátor doložit, že z prostředků záložny nelze uspokojit 100 procent vkladů klientů. Švihla věří, že vše půjde hladce, i když spolupráce s bývalým vedením WPB není prý tak kvalitní, jak očekával.

FPV má k dispozici dostatek financí, aby pokryl výplatu náhrad vkladů klientů družstva, uvedla ředitelka FPV Renáta Kadlecová. Fond je připraven okamžitě po doručení oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital dostát závazkům vůči oprávněným osobám spustit organizaci výplat náhrad vkladů tak, aby byla dodržena lhůta maximálně 20 pracovních dní pro zahájení výplat.

Do WPB Capital vložili členové zhruba pět miliard Kč. WPB se dostala do problémů loni a letos v červnu definitivně přišla o licenci. Peníze v záložně jsou u FPV ze zákona pojištěny včetně úroků do 100.000 eur (asi 2,75 milionu Kč) na jednoho člena záložny. Je tedy velice pravděpodobné, že drtivá většina vkladatelů bude odškodněna v celé výši vkladu. Likvidátor pak bude pohledávku FPV uspokojovat z majetku WPB Capital. Švihla dobu trvání likvidace odhadl přibližně na rok.

WPB Capital od loňského května nesměla na základě předběžného opatření centrální banky přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry. Záložna poskytovala podle ČNB úvěry v řádech desítek milionů korun účelově založeným obchodním společnostem. Peníze se pak dostávaly zpět do kampeličky ve formě dalších členských vkladů vedoucích pracovníků WPB nebo obchodních společností z její holdingové skupiny. Záložna údajně zároveň obcházela limity angažovanosti, a to prostřednictvím nákupu cenných papírů, což jí zákon zakazuje.

Podle WPB bylo správní řízení provázeno nestandardním jednáním ČNB a porušením zákonných předpisů. Mezi údajně protizákonnými postupy zmínila to, že předběžné opatření, které zakazovalo WPB jakoukoli činnost a plně ho paralyzovalo, trvalo téměř 11 měsíců, ačkoli zákon povoluje maximálně 120 dní. Celé správní řízení začalo podle WPB na základě záměrně zkreslených a nepravdivých anonymních podání.