Dalšími hosty, kteří se slavnostního shromáždění účastnili, byli hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a velitel vzdušných sil Armády České republiky brigádní generál Libor Štefánik, ale také služební funkcionáři a rodinní příslušníci nových a oceňovaných kolegů.

K slavnostní rázu celého aktu přispěla přítomnost Čestných jednotek obou krajských ředitelství, Čestné jednotky četnické pátrací stanice Praha a v neposlední řadě Hudby Hradní stráže a policie České republiky, která svými fanfárami a dalšími skladbami událost doprovázela a podtrhovala tím slavnostní atmosféru.

Po úvodních slovech brigádního generála Martina Červíčka a hejtmana Lubomíra France, během nichž byla připomenuta i historie policie, přednesla zástupkyně nově přijatých policistů služební slib. První přání novým policistům a poděkování oceňovaným kolegům za jejich dobrou práci zazněla z úst plukovníka Petra Sehnoutky.

Poté již následovalo ocenění 19 kolegů, policistů a občanských zaměstnanců obou krajských ředitelství, medailemi policejního prezidenta za Zásluhy o bezpečnost, Za věrnost I., II. a III. stupně, Čestnou medailí a Plaketami.

Všichni přítomní, po slibu nováčků a předání ocenění, uctili památku policistů, kteří nasadili při výkonu svého povolání život a již se ze služby ke svým rodinám nevrátili.

Náročnost služby vlasti, kterou policisté i vojáci plní, tak aby byl zachován mír pro nás pro všechny, připomenul brigádní generál Libor Štefánik.

mjr. Bc. Jitka Vavřinová tisková mluvčí PČR FOTO: PČR