„Současné vedení vězeňské služby je hluboce přesvědčeno, že je nutno uvést na pravou míru skutečné stavy generálního ředitelství. Posílení pravomocí vazebních věznic a věznic je správným krokem a stejně tak redukce tabulek generálního ředitelství a s tím spojené zbytečné administrativy. Cílem je uvedené procesy co nejvíce otevřít veřejnosti, aby měla pravdivý a nezkreslený přehled o způsobu řízení Vězeňské služby ČR,“ uvedl generální ředitel Pavel Ondrášek.

Vedení vězeňské služby tak v rámci transparentnosti řídících struktur přiznává skutečný počet svých tabulkových míst. Oddělení a referáty, které byly dosud ukryty v jiných organizačních jednotkách, otevřeně přiřazuje do gesce odborů, kam podle svých činností náležejí. To se týká čtyř desítek tabulkových míst. Dále se postupně zavádí pravidlo, aby zaměstnanec s příplatkem za vedení vedl vždy více než jednoho zaměstnance a aby nebyly účelově vytvářeny referáty o dvou místech.

Od dubna letošního roku, kdy nastoupilo nové vedení VS ČR, tak byl snížen početní stav úředníků generálního ředitelství o téměř 30 míst, tedy více než deset procent. Finanční úspora bude činit podle kvalifikovaného odhadu 12 milionů korun ročně, tj. zhruba 120 milionů korun během deseti let. Výdaje související s vyplacením odstupného propuštěným zaměstnancům tak v tomto kontextu jsou nepodstatné. Na podzim roku 2014 se připravuje audit, jehož cílem bude odstranit další duplicity a především zbytnou administrativu a pokračovat ve snižování stavu úřednického aparátu.

Autor: VS ČR