Prostory k tomuto slavnostnímu aktu poskytla obec Kunín zastoupená paní starostkou Dagmar Novosadovou, která po příchodu čestné jednotky a vzdání pocty státní hymně, přivítala v úvodním slově všechny přítomné s krátkou exkurzí do historie i současnosti zámku.

Samotného zhodnocení uplynulého roku s výčtem několika statistických ukazatelů týkajících se kriminality v regionu, seznámil přítomné vedoucí Územního odboru v Novém Jičíně, plk. Ing. Miloslav Steiner. Mimo jiné připomenul nejzávažnější události, které se týkaly frenštátského a příborského neštěstí a dále krádeže zbraní a střelby na policisty v souvislosti s výkonem jejich povolání.

Mezi nejlepšími policisty z jednotlivých obvodních oddělení a služeb dopravní policie či služby kriminální policie byli ocenění pamětní medailí také policisté sloužící déle jak deset a dvacet let ve službách vlasti a občanům. Desítka zúčastněných si převzala tyto pamětní medaile s poděkováním za dosavadní službu s přáním mnoha úspěchů v osobním i pracovním životě z rukou plk. Ing. Miloslava Steinera a plk. Mgr. Vlastimila Bordovského.

Jednotlivým policistům oddělení a služeb přišli poblahopřát a poděkovat za jejich práci také zástupci obecních úřadů měst, ve kterých se jednotlivá obvodní oddělení nacházejí.

Jedno ocenění a poděkování zaslala také policie ze sousedního Polska a to za spolupráci při odhalení a zatýkání hledaného zločince, na nějž byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz. Oceněným byl policista zdejší služby kriminální policie, který napomohl tomu, že výrobce, distributor a uživatel omamných a psychotropních látek skončil za mřížemi. Svou výrobou a distribucí zásoboval místní i polský trh pervitinem. Toto poděkování bylo kriminalistovi předáno náměstkem vnější služby Krajského ředitelství Moravskoslezské policie plk. Mgr. Radimem Daňkem.

por. Mgr. Petr Gřes tiskový mluvčí PČR FOTO: PČR