ONLINE CHAT
Pobírám starobní důchod a jsem zaměstnaná na DPČ u státní správy, která za mne odvádí dávky. Mám v připadě nemoci nárok na nemocenské? Očekavám operaci kloubu. Děkuji(Jana Vaniková)
Foto
V případě dohody o pracovní činnosti jsou podmínky pro nárok na dávku stejné jako u klasického zaměstnání v pracovním poměru. Je třeba si (nejlépe u mzdové účetní) ověřit, zda se nejedná o tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde jsou podmínky určitým způsobem omezené. U poživatele starobního důchodu také není nárok na nemocenské z ochranné lhůty a nemocenské lze poskytovat nejdéle do skončení zaměstnání. Uplatní se i zkrácená podpůrčí doba, o které jsme se již zmiňovali.
Dobrý den, mám ID 3 stupeň. Prý mohu během roku marodit jen 70 dni. Co potom když omarodim? Děkuji(Jarka)
Foto
Dobrý den, jde opět o případ, kdy je podpůrčí doba pojištěnce takto zkrácena, pojištěnec má být podle úmyslu zákonodárce zajištěn svým invalidním důchodem.
Kde zjistím, proč mi ještě nebyla vyplacená nemocenská? Můžu někam napsat nebo zavolat? Účetní mi řekla, že všechny podklady už dávno odeslala.(Hedvika)
Foto
Dobrý den, lze doporučit buď kontaktovat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (příslušnost je dána podle sídla mzdové účtárny zaměstnavatele), nebo případně zavolat na call centrum pro nemocenské pojištění (kontakty zde: www.cssz.cz).
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám invalidní důchod 3. stupeň. Nyní jsem na neschopence. Dočetla jsem se, že mohu marodit 70 dní. Když promarodim limit 70 dní, co potom? Mám už promaroděno 48 dní. Co když omarodim znovu? Děkuji za odpověď.(Jana Šplíchalová)
Foto
Dobrý den, jde skutečně o případ, kdy je podpůrčí doba pojištěnce takto zkrácena, neboť primárně má být pojištěnec zajištěn svým invalidním důchodem.
Dobrý den, prý dostanu víc peněz za nemoc. Jsem na neschopence od 15. ledna, zatím jsem žádnou větší částku nezaznamenal, mám někam volat o nápravu?(Milan Kolář, Praha)
Foto
Dobrý den, lze se v každém případě obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení která dávku vyplácí. Vyšší výměra nemocenského náleží od 31. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, současně platí, že se dávky vyplácí zpětně za potvrzené období které bylo správě sociálního zabezpečení doloženo. Pojištěnec je o výši dávky za příslušné období informován ve zprávě pro příjemce.
Dobrý den, manžel je OSVČ, má nárok na nějakou nemocenskou? (Jarmila Nová)
Foto
Dobrý den, v případě, že manžel odvádí pojistné na nemocenské pojištění po stanovenou dobu, mu může vzniknout i nárok na nemocenské od 15. dne trvání pracovní pracovní neschopnosti.
Dobrý den, bojím se, že když půjdu na nemocenskou, nezbude mi z platu nic. Kolik dostanou, pokud mám 25 tisíc hrubého a budu nemocný 2 týdny? Manželka je na mateřské, nemůžeme si dovolit výpadek v příjmech. (Martin V.)
Foto
Dobrý den, orientačně můžete použít kalkulačky umístěné na webu MPSV zde: https://www.mpsv.cz/cs/7 . Je zde umístěna i kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kal. dní dočasné pracovní neschopnosti, kdy náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel.
Prý mi lékař může napsat neschopenku i zpětně. Je to omezené nějakými diagnózami. A kolik dní zpětně to je možné napsat? Děkuji. (Diana)
Foto
Dobrý den, je to možné. Ošetřující lékař má možnost rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i za období delší než tři kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil - takovéto rozhodnutí ovšem podléhá souhlasu lékaře okresní správy sociálního zabezpečení. Zpětné vystavení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v rámci uvedených tří dnů je přímo v kompetenci ošetřujícího lékaře. Striktní omezení diagnózou zákon nestanoví.
Jak se od sebe liší nemocenské a zdravotní pojištění? Nebo je to totéž? Děkuji za odpověď.(Neumann)
Foto
Dobrý den, v zásadě lze říci, že zdravotnímu pojištění (které slouží k čerpání lékařské péče) podléhají všichni občané ČR - ať už z titulu toho, že jsou výdělečně činní, nebo musí pojištění platit sami (tzv. osoby bez zdanitelných příjmů) nebo protože spadají do některé z kategorií za které pojištění platí stát. Nemocenské pojištění oproti tomu slouží k zabezpečení pouze výdělečně činných osob (nejčastěji zaměstnanců, OSVČ). Účelem dávek nemocenského pojištění je nahradit příjem z výdělečné pojištěné činnosti, který uchází v důsledku zákonem definované sociální události (např. nemoci, úrazu) - dávky se poskytují namísto ušlého příjmu ze zaměstnání, nikoli vedle něj.
Zajímalo by mě, jak jsme na tom s vyplácením nemocenské ve srovnání se sousedními státy - například se Slovenskem, Polskem či Německem. Berou tam více, nebo méně než my? A déle, nebo kratší dobu? Děkuji za odpověď(Jindřich Sochor)
Foto
Dobrý den, detailní znalost těchto dávkových parametrů nemáme k dispozici. Co se týče české úpravy, lze použít kalkulačku na stránkách MPSV (https://www.mpsv.cz/cs/7), i zde však jde o výpočet orientační. Podobně by bylo možné vyhledat i obdobné nástroje příslušných institucí jiných států. Důležitý bývá spíše tzv. náhradový poměr, tedy jakou část příjmu dokáže dávka nahradit (jak dokáže dávka zabezpečit), přičemž zde již narážíme na podrobnosti konkrétního výpočtu dávky, jež bývají poměrně složité.
Pořád se mluví o tom jak když se zrušilo proplácení prvních tří dní nemoci, klesla nemocnost. Je to opravdu tak? Nebo klesla krátkodobá a vzrostla dlouhodobá? Mám pocit, že lidé nemoci kvůli tomu neproplácení tří dnů přecházejí a pak jsou nemocní daleko déle. (Mariana Krátká)
Foto
Dobrý den, z nemocenského pojištění se vyplácí dávka (nemocenské) až od patnáctého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Do této doby je zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy, kterou za podmínek zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel - tedy nikoli správa sociálnílho zabezpečení. Na www stránkách České správy sociálního zabezpečení jsou k dispozici statistiky týkající se jednotlivých dávek a dalších návazných ukazatelů.
Pracuji na dohodu o provedení práce. Mám i já nárok na nemocenskou?(Krása)
Foto
Dobrý den, nárok na nemocenské by vám mohl vzniknout v případě, že vaše dočasná pracovní neschopnost vznikne v kalendářním měsíci ve kterém jste dosáhl příjmu vyššího, než 10 000 Kč (příjem se sčítá ze všech DPP u stejného zaměstnavatele). V takovém měsíci vám totiž vzniká účast na nemocenském pojištění, což je základní podmínka pro nárok na kteroukoli z dávek nemocenského pojištění.
Dobrý den, je nějaká hranice jak dlouho můžu brát nemocenskou? Když mám například diagnostkovanou psychickou nemoc, mohu brát nemocenskou několik let? Děkuji (Jitka Dudková)
Foto
Dobrý den, podpůrčí doba u nemocenského činí maximálně 380 kalendářních dnů (započítávají se do ní za určitých podmínek i předchozí pracovní neschopnosti). Po uplynutí této doby existuje možnost požádat o prodloužení výplaty nemocenského, avšak na toto prodloužení není právní nárok, podléhá souhlasnému stanovisku lékaře okresní správy sociálního zabezpečení a musí jít o situaci, kdy lze očekávat, že pojištěnec nabude v krátké době opět pracovní schopnost. Takto lze prodlužovat (žádá se vždy po třech měsících) maximálně ještě o dalších 350 kal. dnů.
Dobrý den, prý je marodní teď marodní vyšší. Od kterého dne dostanu zaplaceno víc?(Martin)
Foto
Dobrý den, nemocenské je nyní v závislosti na délce trvání pracovní neschopnosti skutečně poskytováno ve vyšší výměře - tj. od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti ve výši 66% denního vyměřovacího základu a od 61. kal. dne trvání ve výši 72% denního vyměřovacího základu.
Dobrý den, od ledna jsem nemocná a dosud jsem od ČSSZ nedostala nemocenskou za únor. Existuje nějaký závazný termín pro tuto výplatu?(Dana)
Foto
Dobrý den, zákonná lhůta pro výplatu dávky je jeden měsíc od okamžiku, kdy má příslušná okresní správa sociálního zabezpečení k dispozici veškeré potřebné podklady pro výpočet dávky. Tyto podklady jí zasílá zaměstnavatel.