Právě organizaci Toulcův dvůr se věnuje Blesk po celý červenec v projektu Srdce pro vás. Jednou z jejich činností je projekt Noemova archa, který se snaží zachránit původní česká plemena.

Na farmě, vzdálené od centra Prahy jen pár kilometrů, chovají slepice české kropenky nebo valašské ovce. A mají tu i Jitku, zástupkyni skotu česká červinka.

Kráva plemene česká červinka
Autor: Tonda Tran, Martin Pekárek, Toulcův dvůr

Garantem výzkumák

„Sloužíme i jako osvětové místo pro veřejnost, aby lidé věděli, že existuje nějaké národní české plemeno,“ vysvětluje ředitelka organizace Lenka Skoupá (55). Garantem chovu je Výzkumný ústav živočišné výroby.

Má dva syny

Jitka se narodila a žila ve Školním zemědělském podniku Lány, spadajícím pod Českou zemědělskou univerzitu. V roce 1987 tam zakoupili 16 plemenic, aby se zabývali regenerací české červinky. Později zamířila právě na Toulcův dvůr. Následně se zjistilo, že jde o jedno z geneticky nejlepších zvířat v republice. Byla jí proto odebrána vajíčka a v laboratoři vytvořena embrya. Její linie tak nyní pokračuje dál. „Dnes má Jitka dva syny,“ říká Skoupá.

Předkem byl pratur

„Červinka je jedno z nejvzácnějších plemen v Česku a dalo by se říct i v Evropě,“ vysvětluje veterinář Jaroslav Bretšnajdr. Poznáte ji podle červené barvy srsti, klínovité hlavy a kratších světlých rohů. Typickou vlastností je živý temperament. „Je to prapůvodní české plemeno, jeho předkem byl pratur. Původ se datuje do středověku,“ dodává a pokračuje: „Stavy se začaly snižovat za socialismu, kdy se ustoupilo od typického rodinného stylu farmaření.“ Z plemen skotu chovaných v tuzemsku je česká červinka nejméně zastoupena. Nejčastěji se chová holštýnský a český strakatý skot. 

Tele má v sedmnácti

Krávy se dožívají dvaceti let, jenže prakticky je průměrný věk dožití mléčné krávy 5,5 roku. „Naší Jitce je už sedmnáct let, a přesto má letošní tele,“ říká Lenka Skoupá. Něco takového by se ve velkochovu nestalo. 

Kousek od panelákové zástavby se pasou krávy.
Autor: Tonda Tran

Genově čistá linie

Zvířata v Toulcově dvoře se musí držet v genově čisté linii. „To znamená, že se do toho nesmí přimíchat žádná cizí krev. Musíme prokázat původ do pátého pokolení, takže máme samozřejmě rodokmeny,“ říká Lenka Skoupá. 

Chov se nevyplácí

Farmářům se chov nevyplácí. „Zemědělci potřebují zisk, a na to červinka moc není. Plemeno je málo dojivé a vzhledem k absenci šlechtění má i nízké denní přírůstky masa. Dnes je chovají hlavně srdcaři. Někdo má třeba jednu dvě, rozhodně s ní ale nedělá produkci,“ vysvětluje zvěrolékař Jaroslav Bretšnajdr. 

Co v Toulcově dvoře najdete?

Toulcův dvůr jako součást původní zástavby osady Hostivař leží na území městské památkové zóny Hostivař, vyhlášené v roce 1993.

Co například nabízí?

✓ Ekologické vyukové programy.

✓ Mateřskou školu Semínko.

✓ Studentské praxe a odborné semináře.

✓ Prázdninové akce a příměstské tábory.

✓ Rodinné centrum Mateřídouška.

✓ Certifikovanou přírodní zahradu.

✓ Velký výběr zájmových kroužků.

✓ Programy jezdeckého klubu či hiporehabilitace.

✓ Ekoporadnu a řadu komunitních programů.

✓ Sociální podnik Zdravá jídelna.

✓ Desítky různých zvířat.

✓ Naučnou stezku – jsou tu les, louka, mokřad, palouky, zahrada. 

Toulcův dvůr v Praze Hostivaři.
Autor: Tonda Tran

Přiložte ruku k dílu

V organizaci pracuje řada dobrovolníků. Co nezmůžou oni, na to je potřeba každá koruna. Přispět můžete i vy. Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na účet číslo: 2000968061/2010.

Kontakt:

Název organizace: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, z. s.

Adresa: Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař, 102 00

IČ: 62934171

Telefon: +420 272 660 500

E-mail: info@toulcuvdvur.cz

Web: www.toulcuvdvur.cz

Fotogalerie
17 fotografií