Centrálu Pohody, jejíž činnosti se Blesk věnuje celý únor v projektu Srdce pro vás, najdete v pražském Braníku. Do denního stacionáře tam chodí 12 až 15 klientů, kteří by jinak měli problém smysluplně trávit volný čas. Jednoduše proto, že kvůli vyššímu věku a svému hendikepu nemohou najít práci či jiné uplatnění. „Naše práce je o kreativitě. Lidem tu máme stále co nabídnout. Absolvují různé kurzy, chodí na muzikoterapii nebo najdou uplatnění v naší Pohodové dílně, kde vyrábějí třeba mýdla. Učí se tu také větší zodpovědnosti,“ řekla Blesku ředitelka.

Jak organizace vznikla?

„Bylo to díky iniciativě lidí, kteří vytvářeli alternativní možnost bydlení pro osoby s mentálním postižením. Rodiče pro ně nechtěli život v ústavních zařízeních. Pohoda pro ně zařídila první chráněné bydlení v Praze. Letos je to 20 let.“

A první klienti?

„Jednou z těch prvních byla paní s Downovým syndromem, které zemřela maminka a od té doby se o ni nikdo nestaral. Tehdy chtěl úřad Prahy 2 vyzkoušet, jak bude existovat bez rodičů s asistencí Pohody. Ale kvůli jejímu věku a potřebám to už v domácím prostředí nešlo. Nakonec se stala jednou z prvních obyvatelek chráněného bydlení Pohody.“

Co jiného jste lidem nabídli?

„Postupně se vytvořila služba komplexní pomoc rodinám. Šlo o osobní asistenci. Asistenti chodili do rodin či dělali doprovod do škol a kroužků. Také s nimi trénovali dovednosti. Vznikla tedy terénní podpora.“

Také jste otevřeli kavárnu a dali lidem s hendikepem práci.

„Hledali jsme způsob, jak si přivydělat peníze na fungování a zároveň nabídnout klientům práci. Máme tedy kavárnu Bílá vrána, kde už nepracují klienti Pohody, ale pracovníci s postižením. Díky kavárně tak veřejnost informujeme o tématu života lidí s mentálním postižením. Tito lidé jasně ukazují, že jsou schopní pracovat či se podílet na organizaci společenských akcí pro širokou veřejnost.“

V čem je kavárna specifická?

„V tom, že nejde o sociální službu. Organizace na kavárnu nečerpá dotace z evropských fondů. Spíše oslovujeme nadace, aby nám pomohly utáhnout mzdové náklady.“

A daří se to?

„Ano, ale těžce. Pomáhá nám k tomu i catering, který nabízíme. Spolupracujeme s řadou firem a úřadů, které nám dávají příležitost uspořádat catering.“

Řekněte více o denním stacionáři...

„Je pro klienty, kteří mají postižení takového rázu, že nejsou schopni zvládat zaměstnání a nemohou zůstat sami doma. Takže v něm dělají různé aktivity, jezdí na výlety nebo na výstavy. Náš stacionář je specifický v tom, že klienti mohou říkat, co se chtějí naučit, co je zajímá a co si chtějí posílit. Řadu naučených dovedností si pak přenášejí domů.“

Také máte chráněné bydlení. Jak funguje?

„V průběhu let se nám vykrystalizovaly potřeby klientů a my se snažíme je ubytovat do našich bytů podle důležitosti aktuální podpory. S některými jsme i 24 hodin denně.“

VIDEO: Srdce pro vás - LATA

Video
délka: 01:40.72

Srdce pro vás - LATA Blesk TV

Fotogalerie
16 fotografií