Leden: Na počátku

Věnují se především těhotným ženám, které se dostaly do problémů. „Pro naši organizaci bylo velmi důležité dát vědět o svých službách lidem v celé republice. Vážíme si možnosti oslovit ženy, které se možná nacházejí v obtížných situacích, nebo si na nás v budoucnu v případě potřeby možná vzpomenou,“ říká o možnosti být součástí projektu Blesk Srdce pro vás Mariana Ambrožová, mluvčí organizace.

Prozradila, že po otištění článku se jim ozvali lidé, kteří chtěli pomoci konkrétním ženám, nebo nabízeli starší dětské oblečení. „Vážíme si i takové podpory. Výtěžek sbírky ve výši 5 216,50 Kč jsme použili na částečnou úhradu skříně do pokoje v azylovém domě, která vyšla na 9 990 Kč,“ dodala.

vybrané peníze: 5216,50 Kč (na úhradu skříně v azylovém domě)

Web: www.napocatku.cz

Eva Vondráková je v organizaci Na počátku už celých 23 let.
Autor: Foto: David Malík

Únor: Česká asociace pro vzácná onemocnění

Posláním České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifi cké problematice vzácných onemocnění. „Projekt Srdce pro vás byl pro nás přínosem hlavně v tom, že se o naší asociaci dozvědělo mnohem více lidí. Po článcích se zvedla míra sledování na našem Facebooku a dostali jsme mnoho dotazů na naší help linku: help@vzacna-onemconeni.cz, kde na druhé straně sedí odborníci na vzácná onemocnění z Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění při Fakultní nemocnici v Motole, a ti odpovídají na jejich dotazy,“ prozradila koordinátorka organizace Martina Michalová.

vybrané peníze: 13 064,50 Kč (Část peněz šla rodině Rozárky a druhá část byla využita na osvětu o vzácných onemocněních)

Web: www.vzacna-onemocneni.cz

 

Březen: Centrum rozvoje Česká Skalice

Organizace Centrum rozvoje Česká Skalice, o které Blesk psal celý březen, se mimo jiné věnuje obnově krásné Vily Čerych. „V období po uveřejnění článků v Blesku jsme zaznamenali zvýšený zájem o Vilu Čerych a o dění ve Vile ze strany veřejnosti. Do zahrady začali chodit lidé, které zajímal příběh rodiny Čerychů a historie domu i zahrady. Mnoho z návštěvníků nás objevilo právě díky projektu Srdce pro vás, a to přesto, že lidé místo znají, neboť okolo pravidelně jezdí či chodí, ale netušili, co se děje za branou. Se spoluprací jsme byli velice spokojeni a domníváme se, že pro neziskové organizace je toto skvělá příležitost představit svou činnost mnohem širšímu okruhu lidí. Zajímavá pro nás byla i zkušenost, jak vznikají reportáže do nejčtenějšího periodika v zemi,“ zhodnotil projekt Srdce pro vás ředitel organizace Jiří Kmoníček.

Web: www.centrumrozvoje.eu

Irenka se do Vily Čerych dostala díky inzerátu v novinách.
Autor: David Malík

Duben: Tamtamy

Organizace Tamtamy podporuje integraci lidí se zdravotním postižením na trhu práce. Vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené – zaměstnává je hlavně v oblasti služeb pro domácnost. Poskytuje pracovní asistenci, odborné poradenství a služby psychologa. „Účast v tomto projektu byla pro nás určitě dobrá zkušenost a moc děkujeme všem, kteří nás podpořili. Peníze, které jsme díky projektu získali, jsme se rozhodli použít na rozvoj hendikepovaných zaměstnanců a na zlepšení pracovních podmínek. Například se jedná o hravou formu vstupního školení a usnadnění návratu do práce či získávání pracovních návyků. Jedná se o lidi, kteří dlouhou dobu nepracovali kvůli nemoci,“ prozradila Blesku ředitelka organizace Mirka Kroupová.

vybrané peníze: 4863 Kč (na zlepšení pracovních podmínek lidí, kteří kvůli nemoci dlouhou dobu nemohli pracovat)

Web: www.tamtamyops.cz

Pavel nosí na hlavě helmu. Často upadne a několikrát už se zranil.
Autor: David Malík

Květen: AFS Mezikulturní programy

Tato celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání celkově. „Hluboce si vážím toho, že se podařilo v nejčtenějším deníku Česka o nás napsat, a to celkem 4x. Osobně velmi oceňuji to, že deník, který se věnuje primárně celebritám a zprávám všeho druhu, našel prostor i pro témata, jako jsou nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Touto cestou zajisté pomohl dětem, rodinám, seniorům a další potřebným. Nemáme žádný ofi ciální výstup, jak konkrétně pomohl naší organizaci. Ale určitě zvýšil znalost o AFS a její užitečné činnosti, tj. neformálním vzdělávání. Známí, se kterými jsem náhodně mluvila, říkali, že články zachytili a připomněli si naši existenci,“ říká o projektu Srdce pro vás marketingová manažerka Zuzana Konečná.

Web: www.afs.cz

Mezinárodní maminka. I takovou přezdívku by mohla mít Petra Ferjenčíková (58) z Choltic. Rodinu zapojila do organizace AFS Mezikulturní programy, a domov tak u ní postupně našli tři zahraniční studenti.
Autor: David Malík, archiv rodiny

Červen: Pink Bubble

Cílem Nadačního fondu Pink Bubble je podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých, a to jak v průběhu léčby, tak i v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

„Děkujeme, že jsme mohli být součástí charitativního projektu Blesku Srdce pro vás. Bylo úžasné sledovat, jak se po zveřejnění článků o naší nadaci zvedl zájem veřejnosti o její činnost. Zejména příběh našeho mladého bojovníka Dennise (21) pohnul srdcem mnohých čtenářů. Ti s empatií reagovali na Dennisův osud a tím jej velmi povzbudili v jeho dlouhé a náročné léčbě, ale někteří také finančně přispěli na jeho přání,“ popsala Renáta Němcová z NF Pink Bubble s tím, že si Dennis přál oslavit dvouleté výročí se svou slečnou, která stojí po jeho boku po celou dobu léčby, pobytem v Praze.

„I díky podpoře vašich čtenářů se nám tak podařilo jeho přání zrealizovat v létě a Dennis strávil se svou přítelkyní – dle jejich slov – nezapomenutelný a zážitky nabitý týden v hlavním městě! Touto cestou bychom rádi vyjádřili náš srdečný dík nejen všem čtenářům, kteří buď povzbudivými slovy, či financemi podpořili naše pacienty, ale zejména redakci Blesku za přizvání k tomuto krásnému projektu,“ dodala Němcová.

vybrané peníze: 7462 Kč

Web: www.pinkbubble.cz

Aby se Dennis během druhé léčby rakoviny odreagoval, rozhodl se, že si udělá řidičák na auto, motorku, a nakonec i na náklaďák.
Autor: D. Malík. archiv D. Urc

Červenec: Aliance žen s rakovinou prsu

Červencová organizace Aliance žen s rakovinou prsu byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek. „Aliance žen s rakovinou prsu měla možnost představit čtenářům Blesku různé tváře onemocnění rakoviny prsu. Díky článkům se mohli seznámit s Lucií, která i přes prodělanou rakovinu otěhotněla a stala se maminkou. Přečetli si příběh Líby, která ač sama má metastatickou rakovinu prsu, pomáhá druhým pacientkám. O tom, jak složité je vypořádat se s diagnózou metastatického karcinomu prsu pro maminku 4 dětí vyprávěl příběh Adély. A to, že rakovina prsu se může týkat i mužů, připomněla ředitelka Eva Knappová,“ popsala průběh spolupráce mluvčí organizace Magdaléna Vošalíková s tím, že na zveřejněné články dostávali velice pozitivní ohlasy.

„Na naši organizaci se obrátilo několik žen, které žijí s touto diagnózou a nechtějí být na svůj boj samy. Výtěžek získaný ze sbírky Srdce pro vás bude věnován na další aktivity Aliance žen s rakovinou prsu. Všem, kteří přispěli, velice děkujeme,“ dodala.

vybrané peníze: 6703 Kč

Web: www.breastcancer.cz

Při preventivních akcích projektu Neviditelné ženy učí například samovyšetřování prsů.
Autor: Foto: David Malík

Srpen: Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

Posláním tohoto střediska ve Valašském Meziříčí je pomoc seniorům, nemocným, umírajícím a lidem s postižením, aby mohli zůstat doma, vedli co nejsamostatnější život a byli součástí místní komunity (pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář, domácí hospic, chráněné bydlení, osobní asistence, sociální rehabilitace, poradenství pečujícím).

„Rádi bychom vyslovili poděkování, že jsme mohli být součástí projektu Blesk Srdce pro Vás, který zpětně hodnotíme velice pozitivně. Potěšila nás také reakce veřejnosti. Ozývali se nám lidé, aby nám vyjádřili svou podporu a poděkování za to, co děláme,“ zhodnotila mluvčí organizace Drahomíra Holubová a rovnou pokračovala: „Naše organizace poskytuje pomoc seniorům, nemocným, umírajícím a lidem se zdravotním postižením. Finanční dar ve výši 3287 Kč využijeme tam, kde je ho nejvíce potřeba, a to na provoz služby domácího hospice.“

vybrané peníze: 3287 Kč

Web: www.diakonievm.cz

Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí zajišťuje péči pro seniory.

Autor:  D. Malík, archiv DVM

Září: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

V září Blesk představil svým čtenářům Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Tato organizace prostřednictvím pobočných spolků, které fungují po celé republice, poskytuje sociální služby pro lidi se sluchovým postižením – tlumočnické služby, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci.

„Zapojení do projektu pro nás bylo velmi významné, především z toho důvodu, že se o nás dozvědělo více lidí. Získali jsme zpětnou vazbu od mnoha lidí, kteří o nás dosud neslyšeli, i od členů naší komunity, kteří velmi pozitivně vnímali právě široký dopad informací. Stejně tak naši kolegové a členové pobočných spolků byli velmi potěšeni skutečností, že se o jejich mravenčí práci píše a mluví. Na základě článků jsme dokonce získali nového sponzora, který nás již výrazně podpořil, a vypadá to, že se bude jednat o dlouhodobou spolupráci,“ pochlubila se dobrou zprávou prezidentka organizace Šárka Prokopiusová.

vybrané peníze: 4291 Kč částku plánují použít na inovaci webových stránek

Web: www.snncr.cz

Prezentace na veletrhu Non handicap.
Autor: David Malík

Říjen: Děti patří domů

Poslední organizací, kterou Blesk letos v rámci projektu Srdce pro vás představil, byla právě Děti patří domů, která se věnuje pěstounské péči. Snaží se tak zajistit všem dětem právo žít v rodině a snižovat počet dětí v ústavech. „Reakce ze strany pěstounů i nám blízkých osob byly velice pozitivní a pro nás podnětné. Za toto období nás sice bohužel nikdo nepožádal o poradenství týkající se pěstounské péče, pozitivně však hodnotím, že širší okolí dostalo povědomí o naší organizaci. Zájem veřejnosti o poradenství a o celkovou problematiku náhradní rodinné péče je opakovaně vždy v jarních měsících, s příchodem podzimu a Vánoc je toto téma upozaděno. Předpokládám tedy, že pokud někdo ze čtenářů se chtěl stát pěstounem, stane se tomu až v průběhu roku 2018,“ říká k projektu výkonná ředitelka Dagmar Gloserová.

vybrané peníze: 4970 Kč

Web: www.detipatridomu.cz

Organizace Děti patří domů.
Autor: David Malík

Konec veřejné sbírky, pomáháme ale dál

Charitativní projekt Blesk Srdce pro vás pokračuje i v roce 2018, změníme ale formu výběru organizací a také způsob pomoci. K 15. lednu 2018 je proto ukončena veřejná sbírka, Nadace J&T, která zajišťovala pro Blesk provoz DMS a také konto, na které jste posílali fi nanční příspěvky pro zveřejněné organizace.

Veškeré poslané peníze byly rozděleny konkrétním organizacím. Děkujeme. Pomáhat ale můžete i nadále, přímo uvedeným organizacím. Kontakty na ně bude Blesk zveřejňovat vždy přímo u článků v deníku Blesk i na webu srdceprovas. cz. A najdete ho také zde v seznamu těch prověřených, o kterých jsme již psali. První organizaci pro rok 2018 najdete v Blesku již za pár dní... 

Chcete vědět víc?

Ukazujeme i »malé, ale užitečné«. Každý měsíc představíme vybranou organizaci (nadaci, nadační fond, spolek atd.), která aktivně pomáhá, stará se o klienty atd. Její výběr vždy provádí po důkladném zkoumání Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Jste veřejně prospěšná nezisková organizace? Přihlaste se na www.avpo.cz

Více informací najdete na www.srdceprovas.cz

VIDEO: Milan (22) chtěl být slavný sportovec, plány překazila závažná choroba.

EMBED_OFF