Může se dát k výcviku i starší pes a jak dlouho to v tomto případě trvá? Lucie

„Pes do výcviku může jít do dvou let svého věku, aby byl předán maximálně do tří let. Mezi prvním a druhým rokem má pes pubertu a podle délky intenzity se řídí výcvik. Zpravidla trvá 8 až 10 měsíců.“

Používá se tradičně systém cukr a bič? Jirka

„Naši psi jsou cvičeni pozitivní metodou, ale samozřejmě musí vědět, jak se mají chovat. Když provedou něco, co se nemá, musí být napomenuti. Cukr a bič je výstižné, jen ten bič musí být takový, aby pes svou práci stále vykonával s láskou a trpělivostí.“

Podle čeho se pejsci vybírají? Martina H.

„Pes musí zejména pracovat s chutí. Musí mít radost, že je nablízku člověku. Budoucí asistenční pes nesmí lovit, nesmí projevovat agresivitu a bázlivost. Je ochotný se učit novým věcem. Má rád děti a společnost. Když pes pochopí výměnný obchod (něco udělá správně – dostane pochvalu či odměnu), pracuje rád a to je nejdůležitější. Ostatní výcvik si pak trenér již zajistí – poslušnost, speciální cviky a žádoucí chování venku. Dále pes musí být zdravý. Testuje se oční pozadí, EKG srdce, rentgeny loktů a kyčlí a krevní rozbory. Pokud má pes vše v pořádku, může do výcviku. Tento výčet platí pro naši organizaci, jiné mohou postupovat jinak, není zákonem dáno, co vše se musí otestovat. Ale pokud se pes vše naučí a je asistenční, je samozřejmě žádoucí, aby pomáhal co nejdéle a nejlépe. Pro to my dopředu děláme maximum.“

Je asistenční pes vhodný i pro děti s postižením a popřípadě k čemu? Kamila

„Asistenční canisterapeutický pes je velmi vhodný pro děti s postižením. Pomáhá jak samotnému dítěti, tak pečujícím osobám. Podává, otevírá, přináší a odnáší, pomáhá se svlékáním, cvičí se s ním opora při vstávání a mnoho dalšího. Také pomáhá dětem při prohřívání svalů před a po rehabilitaci. Pomáhá při logopedii, kdy je potřeba na pejska mluvit, jinak nerozumí. Dítě je nenásilnou formou v roli učitele, kdy vše učí pejska, a své nesnadné každodenní úkoly zvládá lépe.“

Proč stojí výcvik 200 tisíc? Co v tom je zahrnuto? Jana J.

„Do této částky se počítá pořízení psa a krmivo. Dále veterinární péče a testování psa. Mzda trenéra, který má psa u sebe doma 24 hodin po dobu 8 až 10 měsíců. Do částky se počítají cestovní náklady a předání psa. Na závěr se do částky počítá základní provozní náklady organizace, bez kterých by celý systém práce nefungoval. Je to částka vysoká, proto se sleduje efektivnost a smysluplnost nakládání s financemi.“

Je pravda, že nemáte psy v kotcích, ale jinde ano? Karolína Van der Hoeven

„Psy máme pouze v domácím prostředí převychovatele a trenéra. V ČR jsme tak jedinou organizací, která má tento přirozený způsob výcviku akreditovaný od mezinárodní organizace ADI. Co se týče jiných výcvikových subjektů, které také mají akreditaci, tak ty mají psy v kotcích. V takovém případě je o psa postaráno také, ale nemá možnost celodenních nácviků v běžném prostředí, a to zcela nenásilnou formou. Takový pes nemůže zažít snídani u stolu, vaření, uklízení a běžné činnosti, na které si pak musí zvyknout až v rodině. To je pro psa náročnější a stejně tak pro trenéra, který se nemůže zaručit, jak se pes bude chovat, když to předtím nezažil.“

Kupujete tzv. papírové psy, nebo lze vzít do výcviku i křížence z útulku? Michaela J.

„Máme psy s PP i bez PP. Do výcviku může jít i kříženec. Pro všechny platí, že musí být zdraví a povahově vyhovující. Pokud se začne pracovat se štěňátkem, které se v útulku narodilo a hned jde k nám, šlo by to. Ale u starších psů to nejde, protože nevíme, čím si prošli, a nevíme, jak se mohou v budoucnosti projevit.“

Lze vyčíslit, kolika zájemcům o psa vyhovíte a kolik jich odmítnete? Honza R.

„Každý rok máme asi 10 vážných zájemců, u kterých vyhodnotíme, že jsou vhodnými adepty na asistenčního psa. Nicméně pouze vodicí pes pro někoho, kdo nevidí, je hrazen státem jako kompenzační pomůcky. Lidé na vozíku, neslyšící klienti nebo děti s kombinovaným postižením také mohou mít asistenčního psa, ale ten hrazen není. Pes vodicí i asistenční stojí 200 tisíc.“

Fotogalerie
3 fotografie