Když jsme v květnu projekt Blesk Srdce pro vás spolu s Nadačním fondem J&T rozjížděli, měli jsme jediný cíl – ukázat organizace po celém Česku, které se snaží pomáhat. Dát jim prostor, přinést příběhy jejich klientů, ukázat čtenářům, co stojí za prací lidí v neziskových organizacích, obecně prospěšných společnostech. Radosti, na které se mohou těšit, starosti, které musí řešit.

Po oněch 7 měsících víme, že Srdce pro vás funguje. Že umí ukázat příběhy, o kterých by se jinak nevědělo. A že umí pomáhat i finančně. Díky vám, čtenářům, které nezištná pomoc lidí v těchto organizacích nenechala chladnými a rozhodli jste se pomoci například posláním DMS, se vybralo do listopadu přes 66 tisíc korun. Nadační fond J&T se rozhodl tuto částku zdvojnásobit!

Tyto peníze budou rozděleny podle toho, jak komu čtenáři v konkrétním měsíci přispívali. Půjdou přímo organizacím, které je dají na konkrétní věc. O každé z nich přineseme v prosinci samostatný článek. Uvidíte tedy, že peníze poputují přesně tam, kde je jich potřeba…

Květen: ALKA

Příbramská nezisková organizace poskytuje socální služby směřující k začleňování osob s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením či kombinovaným postižením.

Přispěli jste: 11 600 Kč.

Červen: TŘI

Obecně prospěšná společnost z Čerčan poskytuje hospicovou a paliativní péči (lůžková i domácí forma), dále třeba sociální poradenství, odlehčovací služby terénní i pobytové atd. Provozuje také Centrum denním služeb.

Přispěli jste: 20 088 Kč.

Červenec: MAGDALENIUM

Brněnská organizace, která se zaměřuje na pomoc obětem a svědkům domácího násilí. Občanské sdružení Magdalenium je provozovatelem dvou azylových domů pro oběti domácího násilí. Poskytuje psychologickou poradnu, právní a sociální poradenství, terapeutický program pro matky a děti, právní poradenství pro oběti domácího násilí atd.

Přispěli jste: 18 893 Kč.

Srpen: ELPIDA

Pražská organizace, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sevevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Provozuje Linku pro seniory a Centrum Elpida - vzdělávací a společenské centrum, místo pro setkávání seniorů.

Přispěli jste: 13 067 Kč.

Září: Raná péče EDA

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná po Česku rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte.

Přispěli jste: 50 510 Kč.

Říjen: Rodinné integrační centrum

Pardubická společnost vznikla s cílem zamezit sociální izolaci v domácím prostředí. Poskytují aktivizační služby a integrační aktivity zejména pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snahou je integrace dětí se zdravotním postižením a pomoc jejich rodičům.

Přispěli jste: 18 454,50 Kč.

Listopad: DEBRA ČR

Posláním brněnské organizace DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným onemocněním kůže Epidermolysis bullosa congenita, tzv. nemocí motýlích křídel. Svou činností DEBRA ČR hájí zájmy takto nemocných pacientů a jejich rodin, poskytuje jim řadu služeb a podpory.

Pispěli jste: Částka bude známá v lednu.

O projektu

Blesk Srdce pro vás je nový charitativní projekt Blesku založený na principu vyhledávání a zveřejňování konkrétních problémů jednotlivců a organizací, které k řešení daného osudu pomáhají.

Jak to funguje?

Každý měsíc je na stránkách deníku Blesk a na Blesk. cz věnován jednomu vybranému palčivému tématu.

Koho představujeme?

Ukazujeme velké i »malé, ale užitečné«. Představíme vybranou organizaci, která se daným tématem zabývá, aktivně pomáhá, stará se o klienty. Její předvýběr vždy provádí po důkladném zkoumání Nadační fond J&T a věřte, že zvolí vždy jen dobře fungující a nápomocnou organizaci. Ukazujeme její fungování, lidi, kteří v ní pracují, prostory, kde pomáhají… A příběhy klientů. Chceme, aby se o konkrétním tématu vědělo, přinášíme tedy zkušenosti lidí z oboru, odborníků včetně chatů se čtenáři.

Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T

„Velmi nás těší, že jsme se mohli aktivně zapojit do projektu Blesk Srdce pro vás, který pomáhá kvalitním neziskovkám, aby byly vidět, a všem dárcům zorientovat se v této oblasti. Jsme rádi, že díky projektu můžeme společně podpořit a tím také ocenit nelehkou práci neziskových organizací.“

Ondřej Hodálik, zástupce šéfredaktora deníku Blesk

„Ukázali jsme, že Blesk má sílu. Sílu pomáhat. Sílu na velkém prostoru vyprávět příběhy lidí, kteří pracují pro neziskové organizace starající se o nemocné, postižené, týrané, umírající. O děti i jejich rodiče. Dokázali jsme, že pomáhat má smysl. A že peníze, které jsou lidé ochotni dát těmto organizacím přes projekt Blesk Srdce pro vás, jdou na konkrétní pomoc. Možná jsme i mnohé čtenáře donutili zamyslet se nad tím, jak jiní lidé musejí bojovat s osudem.“

V roce 2016 pokračujeme!

Blesk Srdce pro vás si vydobyl své místo na slunci, stal se užitečným a potřebným projektem a bude pokračovat i v dalším roce. Sledujte deník Blesk, web Blesk.cz a www.srdceprovas.cz!

Chete pomoct i vy?

Vzal vás příběh v novinách za srdce? Chcete pomoci konkrétní organizaci? Pošlete dárcovskou SMS ve formátu DMS SRDCEPROVAS na telefonní číslo 87 777. Cena 1 SMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz Můžete poslat i dar převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 projektu Srdce pro vás (je vedené pod Nadačním fondem J&T). Peníze zaslané v konkrétním měsíci vždy poputují k vybrané organizaci, o které se píše. Částku, kterou pošlou čtenáři v prosinci, věnujeme jedné z vybraných rodin, o kterých jsme v letošním roce psali. Vše pak najdete na stránkách Blesku.

Fotogalerie
16 fotografií