Blesk Sdrce pro vás odstartoval v květnu, celý měsíc jsme se věnovali tématu pomoci hendikepovaným. A díky čtenářům Blesku se podařilo pro organizaci, kterou jsme vybrali, zařídit speciální stůl i pohnout s úředníky. V červnu si Blesk ve spolupráci s Nadačním fondem J&T vybral hospic Dobrého Pastýře.

Průměrně 30 dní

Prosluněné pokoje, barevné chodby, nádherná zahrada s altánem a lidé, kteří jsou na vás neustále příjemní. Tak to vypadá v hospici Dobrého Pastýře, který provozuje obecně prospěšná společnost Tři.

Konec života tu tráví lidé, kterým doktoři vyslovili krutý ortel: Zbývá vám posledních pár dní!

„Chodí k nám lidé, kteří už nemají šanci na vyléčení. Průměrná doba jejich pobytu je asi třicet dní. Pak tu zemřou,“ říká ředitel zařízení Jiří Krejčí.

Tým šesti desítek lidí se stará, aby tu ti, kteří zde dožívají, měli všechno, co potřebují. „Snažíme se jim ulehčit. Aby si prostě vyřídili vše, co potřebují, než zemřou,“ vysvětluje ředitel.

Do hospicu Dobrého Pastýře se chodí umírat.
Autor: Blesk - David Malík

Hospic v Čerčanech má kapacitu třicet lidí. Většinou jde o jednolůžkové pokoje (24), na třech můžou být dva lidé. Všude je i možnost přistýlky, aby zde mohli přespat i blízcí pacientů. „Několikrát do roka tady máme i manželské páry,“ řekl Krejčí, podle něhož se každý z pacientů věnuje svým zálibám.

„Lidé si pod názvem hospic představují ledacos. Každý je ale pak překvapený, jak to tu vypadá. Máme tu příběhy lidí, kterým tu zemře někdo blízký, a ti tu pak pláčou, ale zároveň se usmívají, jak důstojně jsme umožnili jejich milovaným dožít,“ tvrdí ředitel.

Domácí hospicová péče

Kromě lůžkového hospice zajišťuje společnost Tři, o. p. s., i domácí péči. „Asi 80 % lidí chce zemřít doma, ale jen dvaceti procentům z nich se to povede,“ odkazuje na výzkumy ředitel hospice. I proto se za klienty i dojíždí asi v okruhu 40 kilometrů od Čerčan. Tým lidí poradí a pomůže s ošetřovatelskou péčí. Nabízí radu v sociální oblasti, psychologickou i duchovní pomoc.

V budově je i kaple. Na bohuslužby chodí i lidé z města.
Autor: Blesk - David Malík

Kolik to stojí?

Péče stojí za den až 3000 korun. Pojišťovny hradí jen část některé zdravotnické péče. V průměru 40 procent celkových nákladů. Hospic se s rodinami domlouvá na příspěvku, který je úměrný jejich příjmu, aby byla péče dostupná pro každého. Bývá to 10 procent. Další peníze hospic získává z dotací, darů a od sponzorů.

Jako doma

Prostředí se blíží domácím podmínkám. Každý pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, vlastním sociálním zařízením i televizí. Je zde i bezbariérová zahrada, kavárna, knihovna, nebo dokonce kaple, kde jsou třikrát týdně bohoslužby.

Lidé zde nejsou sami

V Česku zemře ročně 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Pouze 2–3 % z nich mohou využít péči v hospicech. Ty se zaměřují na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. „Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude respektována lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstane sám,“ tvrdí ředitel Jiří Krejčí.

Hospic v Čerčanech

✔ Funguje od roku 2004, kdy šlo o péči v domácím prostředí.
✔ V roce 2008 byl zřízen i lůžkový hospic v nové budově.
✔ Chodí sem lidé, kteří jsou v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci, bez ohledu na věk.
✔ Zemřít sem chodí i lidé, kterým je kolem třiceti let – většinou onkologičtí pacienti.
✔ Posláním společnosti je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy.
✔ Každý může přijímat své návštěvy 24 hodin denně.
✔ Pacienti mají individuální program k naplňování svých potřeb. Režim je odlišný od nemocničního.