+

AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY, O.P.S. Ověřená organizace

AFS Organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Je to celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

Kontakt: Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

telefon: 222 317 138
e-mail: info@afs.cz
IČ: 65398939
Číslo účtu: 19-5530300257/0100
Web: http://www.afs.cz/
FB: https://www.facebook.com/afscze/ 

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…

Pochod Na Sněžku vynesl 1 201 480 Kč pro nemocné děti: Tomáškovi (2) fandil i Saša Rašilov!

Větru, dešti neporučíš… Ani sněhu. Tím vším si prošly stovky lidí v růžových a bílých tričkách při sobotní…

Více