Tomáš Kostkan (51) chtěl poskytnout svým dětem rozhled a nové zkušenosti. Když se dozvěděl o projektu AFS Mezikulturní programy, myšlenka se jemu i jeho rodině zalíbila. Jeho syn Jan (20) strávil rok v německém Hamburku, kde o něj pečovala hostitelská rodina.

„Byla to pro mě skvělá zkušenost, naučil jsem se jazyk a dostal se z »české bubliny«, pochopil jsem, jak to funguje jinde,“ vysvětluje Honza Kostkan. AFS Mezikulturní programy se liší od jiných organizací především tím, že hostitelské rodiny nedostávají za péči o dítě žádné peníze.

Dokonce hradí všechny náklady. Smyslem je, aby se nově příchozí stal členem rodiny. Kostkanovi se minulý rok stali hostitelskou rodinou pro Zoltána Szücse (16) z maďarského Székesfehérváru.

„Staráme se o něj, jako by šlo o naše dítě. Ve všední dny chodí do školy, jinak dělá všechno to, co dělá naše rodina. Děti se navzájem ovlivňují a podporují. Mění se nám před očima. Z našeho hosta je mladý samostatný muž a náš nejmladší syn získal inspiraci a dávku odvahy na svoji cestu do světa,“ domnívá se Tomáš Kostkan.

Zoltán se během devíti měsíců naučil velmi dobře česky a poznal tuzemské prostředí. „Jsem doma v Maďarsku, ale teď se cítím doma i tady,“ glosuje Zoltán a dodává, že by se do Prahy rád vrátil a studoval na ČVUT.

Kdo se může stát hostitelskou rodinou?

Jakákoliv bezúhonná rodina na území České republiky, jejíž členové doma mluví česky, může být hostitelskou. Rodina může žít ve městě či na venkově. Hostitelem se mohou stát i páry, které děti nemají, nebo naopak rodiny s jedním rodičem.

Mezinárodní vzdělání

AFS organizuje pobyty a vzdělávání mladých lidí v zahraniční hostitelské rodině. Jde o neziskovou společnost, která podporuje mezikulturní porozumění.

Fotogalerie
6 fotografií