Organizace pomáhá pěstounům při péči o sociálně osiřelé děti, aby nemusely vyrůstat v ústavní výchově. „Mnoho těchto dětí má nejrůznější zdravotní limity a hendikepy, jiné bojují se svými strachy a následky špatného zacházení v raném dětství,“ vysvětluje ředitelka organizace Dagmar Gloserová.

Spolek má základnu ve Svitavách, ale pomoci dokáže pěstounům v celém Česku. Funguje od roku 2008. „Původně jsme nechtěli zakládat žádný spolek. Jenže když jsme chtěli pomoci, nikdo se s námi, jako s jednotlivci, nebavil,“ řekla Blesku Dagmar Zezulová, jež byla při zrodu pěstounské organizace a sama už pomohla šesti dětem.

Jak přesně organizace pomáhá? Zajišťuje pro pěstouny takzvané klíčové pracovnice. „Ty rodiny navštěvují a pomáhají jim řešit běžné, ale i nenadálé situace,“ vysvětluje ředitelka. Ostatně mít na pomoc podobnou organizaci je pro pěstouny od roku 2013 dané zákonem. Aby mohli pomáhat dětem, musí mít s organizací podepsanou dohodu o provázení. 

Jak říká Dagmar Zezulová, která je mimochodem i lékařka, doprovázet rodiny nebyl na začátku fungování záměr. „Začali jsme tehdy organizováním pobytů pro pěstounské děti. Ono se totiž často stávalo, že je na běžný tábor nevzali. První rok jelo 12 dětí, další už se přihlásilo 36 dětí,“ vzpomíná Zezulová.

Organizace pomáhá i s dalšími věcmi. „Zajišťujeme i vzdělávání, dětem pomáháme s kontakty s biologickými rodiči a dalšími příbuznými,“ říká Gloserová. V organizaci pracuje 8 zaměstanců, 36 pracovníků na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti a 6 dobrovolníků.

Fotogalerie
24 fotografií