K osvojení do zahraničí dochází tehdy, pokud se u nás nepodaří pro dítě najít vhodnou rodinu. „Aktuálně tady máme například zájemce o osvojení z Rakouska, je to první rodina z této země,“ uvedla ředitelka centra Jana Tytlová.

V uplynulých 17 letech se plzeňskému Dětskému centru podařilo zajistit zahraniční osvojitele pro 23 dětí, téměř výhradně romských. „Právě odlišné etnikum je problémem toho, že tyto děti nejsou přijaty českou rodinou. Naopak zahraniční žadatelé jsou velmi tolerantní a toto pro ně není problém,“ vysvětlila Tytlová s tím, že osvojitelé pocházejí ze Švédska, Finska, Itálie, Dánska, Německa či Slovenska.

Naopak klasických pěstounů se centru nedostává. „Je to celorepublikový problém,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s tím, že situace by se mohla změnit od příštího roku, kdy by měly začít platit lepší podmínky právě pro dlouhodobé pěstouny.

 „Důvodem ale bývá i to, že pěstouni mnohdy nejsou schopni přijmout, že musí spolupracovat s biologickou rodinou. Současná právní úprava totiž pěstounům stanovuje povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči,“ popsala Tytlová.

 V centru upozorňují také na skutečnost, že roste počet dětí se specifickými zdravotními problémy „Patří k nim i to, že mají závažný výchovný problém a potřebují i psychiatrickou léčbu,“ řekla Tytlová s tím, že v centru často končí děti žen, které vedou rizikový způsob život, tedy alkoholiček, narkomanek, prostitutek.

 „Přijmout dítě drogově závislé maminky s pozitivní hepatitidou B, C a dalšími riziky dnes není vůbec žádná výjimka. Proto si říkáme, že tyto děti v raném období potřebují odbornou péči, řádnou diagnostiku, poté teprve hledat náhradní rodinu,“ doplnila Jana Tytlová.

Právě diagnostiku provádí plzeňské Dětské centrum již řadu let. Cílem je, aby se pěstouni nebo osvojitelé dozvěděli maximum o zdravotním stavu dítěte a o jeho vývoji. „To je předpoklad toho, že adopce vyjde,“ zakončila Tytlová.

 VIDEO: Dojemné přivítání adoptovaného miminka v nové rodině.

Video
délka: 01:48
720p 480p 360p 240p

Dojemné přijetí adoptovaného miminka Banks Farris/Youtube