Regina Kuncová, sociální pracovnice a streetworkerka s dvacetiletou praxí, má se sociálně slabšími bohaté zkušenosti. V současnosti pracuje v organizaci Neposeda v Praze na Černém Mostě jako terénní pracovnice s dospělými. „Docházíme za lidmi bez domova do jejich osad nebo na ubytovny, ale i za nízkopříjmovými rodinami nebo seniory do jejich domovů,“ prozradila Kuncová pro Blesk.cz. Aby mohla sociálně slabým lidem bez střechy nad hlavou pomoci, musí jim porozumět - proto musí ovládat také pouliční slang. A právě celý slovník vznikl ve spolupráci s Reginou Kuncovou, Streetworkery a neziskovou organizací Naděje.

„Argot (slang užívaný společenskou spodinou, pozn. red.) lidí bez domova je směsicí slangu různých skupin lidí z okraje společnosti,“ uvedla Kuncová. „Asi nejtypičtějším slovem je fárání, které patří k nejběžnějším způsobům obživy lidí bez domova,“ zmínila streetworkerka, jak bezdomovci mezi sebou nazývají vybírání kontejnerů.

Z úst člověka na ulici můžete klidně slyšet například větu: „Zajdeme po fárání na čůčo s bezinkou. A když to nevyjde půjdeme na dlaňovku - ale pozor na švestky.“ Máte pocit, že se ztrácíte v obsahu věty? Přeložte si ji pomocí slovníku nejčastěji užívaných pojmů, který Regina Kuncová pro Blesk.cz sestavila:

áčko - organizace Armáda spásy
alíky - alimenty
ara benga - pozor policie
benga, švestky - policie
bezinka, bezďák - osoba bez domova
bungalov - chatka
čorovat - krást / čorka - krádež
čůčo, benzín - víno
džuva - šatní veš, vlezlý člověk
Enko - organizace Naděje
facha, odrbárna - práce
fárání - vybírání kontejnerů a popelnic
felas - kamarádi
chálka - jídlo
chodit na dlaňovku - chodit žebrat
krabičák - krabicové víno
kudla - podrazák
los - krádež
máro - pervitin
mařenka - maření úředního rozhodnutí
měšťák - strážník městské policie
osada - domov
socka - hmotná nouze, soc. dávky
somer - žebrání
štěnice - člověk udávající policii
toy - špatný člověk

Streetworker Martin Novák z organizace Neposeda o bezdomovecké problematice v Praze:

Video
Video se připravuje ...

Martin Novák, Neposeda, z. ú. o bezdomovecké problematice na okraji Prahy: Eva Fornálová

Fotogalerie
18 fotografií