Ovlivnila rodina to, čemu se dnes věnujete?

Rozhodně ano. Myslím, že je to tak u mnoha psychologů, zvlášť u těch, kteří se věnují terapiím. Nevyrůstal jsem zrovna v harmonických podmínkách. Velmi jsem trpěl hlavně nepřítomností a neláskou od otce. Asi z toho důvodu je mi například hodně blízká terapeutická práce s muži.

Pořádáte dva druhy sdílené terapie. V čem je specifický workshop Radikální upřímnosti?

Kurz radikální upřímnosti je minimálně dva dny dlouhý. Jedná se o praktický workshop. Pro účastníky je to hodně intenzivní zážitek. Představit si ho můžete jako dvoudenní experiment s maximálně upřímnou a otevřenou komunikací. Každý si pak do běžného života odnese to, co mu přijde užitečné.

V čem se odlišují kruhy upřímnosti? 

Kruhy upřímnosti jsou setkání, kde se může každý účastník v atmosféře důvěry a otevřenosti jednou za čas ohlédnout za tím, jak si zrovna v životě stojí, kam směřuje, jak se cítí a s jakými se potýká výzvami. Dokázat o těchto tématech nahlas mluvit a zároveň si vyslechnout životní výzvy ostatních, je obrovsky užitečné. Člověk jednak zjistí, že v tom není sám, a hlavně pocítí autentickou podporu ostatních, která vznikne přirozeně díky vzájemné upřímnosti.

 

Proč nepořádáte terapie pro jednotlivce, ale pro skupinu lidí? 

S jednotlivci a páry pracuji také, ale je pravda, že v současnosti organizuji hlavně skupinové workshopy. Mám radost, že do nich chodí zajímaví lidé, kteří jsou ochotní se navzájem podporovat. Takové prostředí umožňuje naučit se hodně o mezilidských vztazích a vyzkoušet si upřímnou komunikaci v praxi, a tím objevit její nezastupitelný přínos pro náš každodenní život.

Proč kladete při práci takový důraz na upřímnost? 

Asi jako každý jsem v průběhu života zažil v mezilidských vztazích spoustu přetvářky a předstírání. Z mé strany i ze strany těch druhých. Zároveň jsem si ale vyzkoušel i to, jaké je to komunikovat upřímně. Dnes je pro mě jednoznačné, že zatímco upřímnost sice občas přinese nějakou komplikaci, tak se v osobních vztazích vyplácí. Naopak lhaní, zatajování a předstírání vyčerpává, stresuje a v konečném důsledku vede k odcizení. 

 

Jak se stavíte k běžným terapiím u psychologa nebo psychiatra?

Znám spoustu dobrých kolegů, které bych s radostí doporučil. Vždycky je však nejdůležitější, aby si každý člověk vybral takového terapeuta, který mu sedí a kterému důvěřuje. To samé platí i o mně, protože ani můj styl nevyhovuje každému.

Láká vás ještě jiný druh terapie, než jsou klasické pro jednotlivce a ty skupinové?
Prozatím ne. Ale rád bych se do budoucna začal více věnovat párové terapii. 

Je pro Vás důležitý kruh přátel a pevná přátelství?

Velmi. Jestli člověka něco nese životem, tak jsou to kvalitní vztahy s přáteli. A pro lidi, kteří měli nebo stále mají složité rodinné vztahy, to podle mého názoru platí dvojnásob. Každý z nás potřebujeme komunitu lidí, o něž se můžeme v našich slabých chvílích opřít a jimž jsme zase v jejich složitých chvílích nablízku my.

Kdy plánujete další kruh upřímnosti?

Tentokrát plánuji kruh na 22. března, protože mu bude předcházet víkendový workshop Radikální upřímnosti.