Mezi hlavní benefity vysokorychlostních tratí patří zkrácení jízdní doby. V současnosti trvá cesta vlakem z Prahy do Ústí nad Labem 72 minut. Do 10 let by mělo dojít ke zkrácení na 37 minut. Až bude hotová celá trať RS mezi Prahou a Drážďany, tak by cesta do Ústí měla trvat přibližně 25 minut. Jízda vlakem z Prahy do Drážďan by měla trvat méně než hodinu.

Projekt rychlého spojení mezi Prahou a německými Drážďany nese označení RS 4. Dle Jakuba Slejška ze Správy železnic by stavba měla být rozdělena na tři etapy. Pilotní úsek povede z Prahy ke sjezdu na Litoměřice.Očekává se, žeprovoz na tomto úseku by mohl být zahájen v horizontu 10 let a vlaky by zde měly jezdit rychlostí až 320 km/h.

Druhý úsek mezi Ústím nad Labem a německým Heidenau u Drážďan by měl být výhledově hotový v roce 2039. Jehož součástí by měl být i Krušnohorský tunel o délce přibližně 30 km. Provoz posledního úseku mezi sjezdem na Litoměřice a Ústím nad Labem by mohl být podle plánů zahájen kolem roku 2046.

Více rychlých spojení

V České republice by měla vzniknout síť pěti rychlých spojení, která by měla výrazně urychlit cestování vlakem. Čtyři z pěti rychlých spojení budou začínat v Praze.

První rychlé spojení RS 1 by mělo propojit Prahu s Brnem, Ostravou a polskými Katovicemi, na to by mělo navázat RS 2, které povede z Brna do Vídně, potažmo do Bratislavy. RS 3 by mělo vést přes Plzeň do Německa. RS 4 by mělo propojit Prahu a Drážďany, přičemž součástí by mělo být i rameno RS 42 vedoucí přes Louny do Mostu. RS 5 by mělo propojit českou metropoli s východními Čechami a polskou Vratislaví.

V současné době se náklady na výstavbu celé vysokorychlostní sítě odhadují na částku blížící se jednomu bilionu korun. Na finanční stránku projektu bude zaměřen prezentační den, který proběhne 7. února 2024 od 16 hodin v informačním centru na pražském hlavním nádraží.

Transevropská dopravní síť

RS4 je projekt celoevropského významu. „Je součástí tzv. sítě TEN-T. Trans-European Transport Network. Transevropské dopravní sítě, která by měla propojit, dalo by se říct, všechny regiony v Evropě. Její součástí je právě i propojení severního Německa přes střední Evropu, dále na Balkán,“ sdělil Slejška k celoevropskému projektu. Součástí Transevropské dopravní sítě je i úsek z Prahy do Drážďan. ""

Fotogalerie
6 fotografií