Nové vedení galerie si klade za cíl zprostředkovávat architekturu v jejím společenském, kulturním, ekonomickém i právním rozměru. Zároveň plánuje využít prostor pro bohatý doprovodný program, kde se budou moci setkávat lidé a budovat komunitu. „Mojí představou není prezentace architektury ve formě fotografií a popisků, na internetu dnes materiály najdete rychleji a jednodušeji. Spíše si chci vybrat konkrétní téma, jemuž tady vytvoříme prostředí a budeme o něm diskutovat,“ uvedla Karolína Plášková.

Ačkoli galerie nyní spadá přímo pod Rektorát ČVUT, jejím primárním cílem nebude vystavovat projekty studentů nebo příslušníků akademické obce. Dramaturgicky bude fungovat nezávisle na ČVUT a bude sloužit veřejnosti.

Aby se galerie co nejvíce zpřístupnila všem, tak nejen že vstup na pořádané výstavy a akce bude zdarma, ale zároveň bude zajištěno i hlídání dětí, aby se jejich rodiče mohli nerušeně soustředit na výstavu. Také budou zajištěny audiovizuální záznamy z akcí, či přímo živé vysílání. Do budoucna se dále počítá s investicí do bezbariérového přístupu do galerie.

Galerie se s ohledem na finanční, personální a ekologickou udržitelnost zaměří na pořádání dlouhodobějších výstav. Dá přednost kvalitě před kvantitou, vzájemným vztahům nad výkonem, péči a spolupráci před soutěží. Ředitelka galerie uvedla, že galerie bude otevřená všem. I přes polohu v centru nebude masově cílit na turisty, ale zároveň uvítá i zahraniční architekty.

Areál Betlémské kaple

Koupí galerie se celý areál Betlémské kaple sjednotil pod ČVUT. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček uvedl, že se do Betlémského areálu v budoucnu přesune celý rektorát. Škola tak bude mít své centrum v historických budovách na jednom místě, jako je tomu například u Univerzity Karlovy, která sídlí v historickém Karolinu.

V budově, ve které sídlí galerie, by měl začít fungovat studentský klub s kavárnou. Dále by mělo být v areálu informační centrum ČVUT a v historickém podzemí by mělo vzniknout občerstvovací zařízení. Celkově by se z areálu Betlémské kaple měl stát kulturně-komunitní prostor, podobně jako je tomu třeba v případě Kampusu Hybernská nebo Skautského institutu.

Financování

Největší podíl na financováním galerie má přímo ČVUT, přičemž se jedná se především o provozní a investiční náklady. Dále bude galerie čerpat kulturní granty od Ministerstva kultury České republiky, hlavního města Prahy, Nadace české architektury nebo Státního fondu kultury.

První plánovaná výstava

Mezi 16. červnem a 31. srpnem proběhne ve „Fragnerce“ první výstava pod vedením nové ředitelky. Výstava ponese název „Architektura jako práce“ a zaměří se na pracovní podmínky architektů.

Fotogalerie
11 fotografií