Omezení se budou v Evropské ulici objevovat postupně až do letošního podzimu. Práce se uskuteční v několika etapách. „Přičemž vždy bude v Evropské ulici zajištěný průjezd oběma směry. Počet jízdních pruhů bude snížený ze dvou na jeden pro každý směr,“ píše se v dokumentu. Mimo provoz budou tramvaje v úseku od Vozovny Vokovice k Divoké Šárce. Cestující budou muset využít jako náhradní dopravu běžné autobusové linky.

Přestavba obratiště Divoká Šárka v úseku nové trati v Evropské ulici od obratiště Divoká Šárka po odbočení do Vlastiny ulice zahrnuje mimo jiné přeložky inženýrských sítí nebo celkovou obnovu vozovek v Evropské ulici.

V dalších fázích výstavby, které budou následovat, se dva jízdní pruhy pro automobily přesunou na druhou polovinu vozovky. Obnoven bude provoz tramvají až do smyčky Divoká Šárka a současně s tím již bude plně průjezdná Vlastina ulice.

Trať o délce 2,3 kilometru s pěti páry zastávek povede z nynější smyčky v zastávce Divoká Šárka po Evropské a poté zahne do Vlastiny ulice, kde budou mj. vysazeno 170 stromů. Na konci kolejí na sídlišti Dědina vznikne parkovací dům pro 290 aut, který nahradí parkovací místa, jež zanikla kvůli stavbě, a který bude fungovat pro rezidenty v režimu modrých zón.

Stavba trati na Dědinu není jedinou, kterou podnik v současné době provádí. Letos v květnu bude dokončeno prodloužení tramvajové trati z Modřan na Libuš a v říjnu potom prodloužení z Holyně do Slivence, které naváže na již zprovozněnou část z Barrandova do Holyně. Pokračovat bude stavba nové vozovny v Hloubětíně, která má být dokončená v příštím roce.