"Navržené změny jednacího řádu rady hlavního města přispějí k dosažení maximální transparentnosti jednání a úkonů. Dojde k posílení možnosti veřejné kontroly a přímé odpovědnosti volených zástupců hlavního města. Zároveň se zmenší prostor pro korupční jednání," řekl Hřib.

Doposud bylo jmenovité hlasování zakotveno pouze při jednání zastupitelstva hlavního města. "Řada důležitých rozhodnutí je však přijímána pouze radou, takže je žádoucí, aby bylo zaznamenáno konkrétně, kdo a jak o návrhu usnesení hlasoval," uvedl Hřib.

Radní dnes rovněž rozhodli o tom, že bude v jednacím řádu zachována možnost hybridního jednání, tedy že radní se zasedání mohou zúčastnit buď osobně, nebo přes internet. Vedení Prahy chce podle primátora rovněž archivovat zvukové záznamy z jednání. "To je ale třeba ještě prověřit vzhledem k GDPR," dodal Hřib.

Fotogalerie
13 fotografií