Netopýři se vyskytují  na celém území Prahy včetně centra. Ke svému životu potřebují stromy, proto často žijí v parcích, alejích a městských lesích. Ve stromových dutinách nalézají úkryty mateřské kolonie samic s mláďaty, hluboké dutiny obsazují hibernující kolonie. Koruny stromu slouží k lovu hmyzu a páření. „Vinou kácení stromů mohou o svoje úkryty přicházet, a pak často nacházejí náhradní úkryty v lidských stavbách,“ sděluje Blesku Dagmar Zieglerová, předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus (ZO ČSOP Nyctalus).

Vltava jako netopýří dálnice

Vysoké budovy na panelových sídlištích připomínají netopýrům skalní masívy, ve vnitroblocích v centru metropole lezou do škvír na fasádě nebo do otvorů ve stromech. „Vltava protékající centrem města je kromě loviště také významným orientačním prvkem a letovým koridorem, pro netopýry představuje totéž, co pro nás dálnice,“ vysvětluje Dagmar Zieglerová. Oblíbenými lovišti těchto nočních zvířat jsou vodní plochy, kde se soustřeďuje mnoho druhů hmyzu. Ten tvoří převážnou část jejich jídelníčku.

Ze zničené krajiny do měst

Už ochranář Petr Stýblo si všímá, že se čím dál více tito okřídlenci stěhují do Prahy. „Na první pohled ve městech zvířat jednoznačně přibývá. Spousta se jich stěhuje do měst, protože jim je tu lépe než v naší zemědělci zničené krajině,“ sděluje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Netopýři totiž vyhledávají prostředí s bohatou potravní nabídkou. „Nad chemicky ošetřenými zemědělskými plochami s minimem hmyzu nemají co lovit, případně hmyz může být pro netopýry jedovatý po použití insekticidů, a tak díky cílené podpoře biodiverzity v pražské zeleni nalézají často mnohem příznivější podmínky než v okolní krajině,“ říká expertka na netopýry Dagmar.

Důvodem je změna klimatu a způsob hospodaření na zemědělské i lesní půdě. U některých druhů netopýrů se mění lokalita výskytu. „Třeba první doložený nález netopýra Saviova (Hypsugo savii) v Čechách v centru Prahy v roce 2013 byl považován za překvapivý a víceméně náhodný nález, dnes se tento druh vyskytuje na více místech v Praze, i se zde rozmnožuje,“ dodává Dagmar.

Mám na půdě netopýry, co dělat?

Pokud v Praze někdo objeví kolonii netopýrů v budově, nemusí podléhat panice. Samotná přítomnost netopýrů nepředstavuje žádné riziko. „Případné nežádoucí projevy jejich přítomnosti lze řešit, doporučujeme poradu s odborníky z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON),“ doporučuje Dagmar.  

Aby opatření bylo dlouhodobě účinné a zároveň šetrné k zákonem chráněným netopýrům, musí být provedeno ve správném období a vhodnými technickými prostředky. „Objevíte-li netopýry před stavebními úpravami nebo zateplováním, kontaktujte ihned odborníky,“ dodává Dagmar na závěr. 

Zejména na konci léta a na podzim se mohou netopýři nedopatřením dostat i do obytných prostor domů. Jedná se většinou o nezkušená mláďata. Pokud netopýr vletí do bytu, odborníci radí co nejvíce otevřít okno, zhasnout světla a počkat. Okřídlenec se zorientuje a většinou si najde cestu ven sám. V případě náletu většího počtu netopýrů je vhodné kontaktovat odboníky. Ti je odchytí a poté vypustí mimo byt. 

KDE: Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

KDY: do 19. září, od 10:00 do 17:00

VSTUPNÉ: zdarma

Video
délka: 00:29.74
Video se připravuje ...

Toulcův dvůr v létě 2022. Jan Dařílek

Fotogalerie
14 fotografií