Jak řekl Černý, jedna z prvních možností může být v Káhiře, kde se otevírá 27. pobočka Českých center. Konkrétní spolupráce může podle něj v tomto případě spočívat v budování tamní knihovny v rámci Českého centra, která může nabízet jak knihy českých autorů v češtině pro tamní arabské bohemisty či českou literaturu v překladu.

Obě instituce mají podle Černého velmi silný networking, tedy spolupráci s dalšími institucemi. Memorandum a bližší spolupráce podle něj umožní propojit odborné znalosti a činnosti knihovníků s dosahem Českých center, která v místě svého působení pracují s běžným návštěvníkem výstav, divákem či čtenářem.

Konkrétní formy spolupráce v úterý ředitelé nechtěli sdělovat, memorandum je podle nich důležité proto, že deklaruje další zájem o spolupráci. Memorandum navazuje na podobný dokument z roku 2017, který byl ale omezený do roku 2022. Nová dohoda rozšiřuje spolupráci o sdílení odborných znalostí a vzdělávací aktivity a je podepsaná na dobu neurčitou.

„Hlavním cílem je využít stávající potenciál Českých center a Národní knihovny k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na posilování dobrého jména Česka ve světě,“ uvedl Černý. K dalším činnostem, které chtějí obě instituce společně organizovat, patří kurátorské cesty, press-tripy či rezidenční vzdělávací pobyty. V příštím roce se podle něj obě instituce zaměří na oblast SDG (Sustainable Development Goals, cíle udržitelného rozvoje), tedy agendu OSN vyhlášenou na příštích 15 let.

Postavení Národní knihovny v mezinárodním vnímání je velmi silné, ale především na odborné oborové úrovni. Pro nás právě spolupráce s Českými centry má přidanou hodnotu v tom, že jsme schopni dostat se do takových oblastí, kam nemáme takovou jednoduchou šanci proniknout, to znamená do širšího povědomí veřejnosti, do velkých měst, kde jsou zájemci o seznámení se s českou kulturou. To je pro nás největší milník téhle spolupráce,“ doplnil Foltýn.

Fotogalerie
13 fotografií