Návrh usnesení připravili opoziční zastupitelé Jana Hájková (ANO 2011), Alena Štrobová (Hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů) a Petr Růžička (Šance pro Počernice). Usnesení podpořilo 13 z 21 přítomných zastupitelů. Cílem žaloby je zrušení rozhodnutí soudu a přehodnocení výstavby Pražského okruhu, uvedla Lukšová Frantová.

Stavba úseku Pražského okruhu podle iniciátorů podání žaloby negativně ovlivní dopravní situaci v Praze 20 a povede ke zhoršení životního prostředí na území Horních Počernic. Navržená kompenzační opatření, tedy postavení několika protihlukových stěn, které by měly zamezit hluku v Horních Počernicích, označili za nedostatečné.

„Podání žaloby proti rozhodnutí o umístění stavby 511 považujeme za jednu z posledních možností efektivní obrany proti negativním dopadům plánovaných dopravních staveb na naši městskou část,“ uvedla na facebooku politického uskupení Místní pro Horní Počernice zastupitelka a předkladatelka usnesení Hájková. Ta je jedničkou nového uskupení pro podzimní komunální volby. Stejně se v tiskové zprávě vyjádřili další zastupitelé Prahy 20, mimo jiné Jiří Beneda (Společně pro Počernice), Alžběta Cibochová (Hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů) či Eva Alexová (Šance pro Počernice).

Podání žaloby kritizoval mimo jiné starosta Prahy 20 Petr Měšťan (ODS s podporou nezávislých kandidátů Horní Počernice). „S usnesením zastupitelstva nesouhlasím. Podání žaloby je pro mě nepochopitelný krok, protože úsek vede mimo katastrální území Horních Počernic. Za činem tak vidím snahu opozice zviditelnit se před volbami,“ řekl. Zdržení stavby úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 může mít podle něj negativní dopad na část okruhu číslo 510, který územím Horních Počernic vede. Radnice tam usiluje o vybudování maximálních protihlukových opatření, dodal Měšťan.

Jsem opravdu naštvaný. Rozumím, že je před volbami, ale tohle je podraz na obyvatele Horních Počernic. Škoda, že se zastupitelé nezajímali o výstavbu okruhu v uplynulých 4 letech. Přestože tvrdí, že chtějí o okruhu věcně jednat a nejsou proti tomuto záměru, dělají přesný opak. Když tito zastupitelé měli možnost věcně jednat se zástupci ŘSD na toto téma, tak ani nedorazili a zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné,“ dodal.

Úsek číslo 511 vnějšího okruhu kolem metropole bude měřit 12,6 kilometru. Po dokončení by měl okruh podle dosavadních plánů měřit asi 83 kilometrů, v provozu je zatím zhruba polovina. V současnosti chybí kromě úseku 511 celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu.

Fotogalerie
5 fotografií