„Podobu posledního rozloučení v současné době řeší,“ uvedla Střelcová.

Kulínská se narodila 11. ledna 1935. V devíti letech nastoupila do Kühnova dětského sboru a o rok později do nově založeného Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, jehož sbormistrem se stal hudební pedagog a přední teoretik v oboru dětského zpěvu Bohumil Kulínský.

V letech 1950 až 1954 studovala na Pedagogickém gymnáziu pro vzdělání učitelů národních škol. Kulínský, za kterého se provdala, ji svěřil vedení přípravného oddělení Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu. Soukromě studovala zpěv u Emmy Matouškové a Růženy Urbáškové, hudební teorii u Zdeňka Hůly a hru na klavír u Emy Doležalové. V letech 1972 až 1977 vedla Chlapecký sbor Pražského mužského sboru FOK.

Po ukončení spolupráce s Československým rozhlasem v roce 1973 stála se svým manželem u zrodu úspěšného pěveckého sboru Bambini di Praga. Později založila se svým synem Bohumilem Kulínským soukromou Školu sborového zpěvu při Bambini di Praga, ve které vyučovala sborový zpěv. Sbor Bambini di Praga ukončil v roce 2011 po téměř 40 letech svou činnost. Sbor poškodila aféra jeho bývalého sbormistra Bohumila Kulínského mladšího, který byl odsouzen za zneužívání nezletilých členek souboru.

Bohumil Kulínský starší zemřel 11. dubna 1988, Bohumil Kulínský mladší byl nalezen doma mrtvý 15. září 2018.

Kulínská zkomponovala několik cyklů písní pro dětský sbor, upravila řadu lidových písní s průvodem klavíru a hudebně zpracovala pásmo Letem světem s Bambini di Praga. V listopadu 2010 obdržela od České hudební rady prestižní Cenu za celoživotní umělecký přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu.

Fotogalerie
6 fotografií