Omezení v nemocnicích kvůli pandemii covidu 19 už sice skončilo, i tak ale došlo v pražské motolské nemocnici ke konfliktu mezi matkou a nemocničním personálem, Matka chtěl abýt u svého ročního syna když mu budou lékaři dávat narkózu, ti jí to ale nedovolili.

K synovi ji nepustili

„Synovi měli udělat před zákrokem anestezii. Já jsem respektovala, že s ním na sále nebudu, ale chtěla jsem být u něj jen do té doby, než usne, aby tam nebyl sám,“ řekla Právu matka dítěte Lenka. „Řekli mi, že to nejde, že musíme dodržovat vnitřní řád nemocnice. Syn si pár minut popláče a bude to dobré, řekli mi doslova.“ To ji ale rozčílilo a nechtěla lékařům syna vydat. „Zavolali doktory, primářku, nemocniční právničku, a nakonec i policii. Mluvili i o tom, že uvědomí OSPOD (sociálku), na to ale nedošlo,“ vypráví Lenka, která asi po 15 minutách nakonec syna lékařům přeci jen vydala.

Lenka se rozhodla, že si bude stěžovat primářce, narazila ovšem i u ní. „Řekla mi, že doufá, že takovou mámu už u nich mít nebudou. Prý jsou zvyklí na přístup ‚maminko, dejte nám dítě a běžte pryč‘,“ nechápe Lenka. „Nebyla jsem na personál sprostá, nekřičela jsem. Chtěla jsem jen, aby syn viděl, že máma neodchází, než usne,“ dodává.

Nemocnice za lékaři stojí

Motolská nemocnice ale za jednáním personálu stojí. „Přítomnost na operačním sále, kde je pacient uveden do celkové anestezie, umožněna nebyla. Rodina svým konfliktním přístupem narušila celý další operační harmonogram,“ napsala Právu mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

Nezletilý má na doprovod nárok

Přítomnost rodiče u nezletilého pacienta je přitom přímo ukotvená i v zákoně. Paragraf 28 zákona o zdravotních službách stanovuje, že pacient má právo na „nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, je-li nezletilou osobou“. V zákoně je ale zároveň uvedeno „a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb,“ na což se nemocnice často odvolávají.

Podle Petry Langové ze spolku Juno Moneta, který se zabývá právy pacientů, je však tento dodatek především pro extrémní případy, kdy jsou rodiče například opilí nebo zfetovaní. Což se o Lence rozhodně říct nedá. „To se samozřejmě netýká akutních zásahů, ale běžných ošetření, vyšetření, ba i měření teploty či podávání léku na bolest,“ řekla Langová a zmínila i paragraf 46 zákona o zdravotních službách, který říká, že „vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů“. Rodina ve spolupráci se zmíněným spolkem chce podat na nemocnici stížnost, případně to řešit i soudně.

Není to ojedinělý případ

Na podobný případ upozornila na konci dubna zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Ta zveřejnila případ, kdy motolská nemocnice odmítla pustit matku z 3měsíční plně kojenou holčičkou, která byla v nemocnici hospitalizovaná od 5. do 12. 5. 2020

 „Matka mohla dceru vidět jen 5. 5. 2020 večer po provedené operaci, a poté už nikoliv – až do přeložení pacientky na běžné oddělení dne 12. 5. 2020. Stěžovatelka uvádí, že od ní personál nemocnice přebíral pouze odstříkané mateřské mléko, ale k dítěti ji nepustil,“ uvádí Monika Šimůnková v dopise adresovaném ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.

„Je třeba si uvědomit, že jádrem stížnosti nebylo neumožnění nepřetržité přítomnosti zákonného zástupce pacienta, ale jakéhokoliv kontaktu (byť v omezeném rozsahu) matky s malým dítětem po několik dnů, i přestože se matka prokázala negativním testem na covid“ sdělila dále Šimůnková.

Matka dítěte se se stížností obrátila na pražský magistrát, ten ji ale nevyhověl. Proto se obrátila i na ombudsmana, který podal na magistrát podnět k přezkoumání. I poté však podle magistrátního mluvčího Víta Hofmana k pochybění nedošlo. „Na základě podnětu ombudsmana se magistrát stížností důkladně zabýval opakovaně, načež znovu dospěl k názoru, že poskytovatel v postupu nepochybil,“ řekl. „Nemocnice v tomto konkrétním případě upřednostnila nejvyšší zájem dítěte a svým postupem minimalizovala riziko potenciální nákazy onemocněním covid-19 u pacienta, pro něhož by případná nákaza mohla znamenat fatální následky“ dodal mluvčí.

Podle Šimůnkové ministerstvo zdravotnictví  přislíbilo vytvořit metodické stanovisko dobré praxe, kde by shrnulo základní pravidla pro pobyt rodičů v nemocnici s hospitalizovanými dětmi, dodnes však takový dokument nebyl zveřejněn.

Fotogalerie
7 fotografií