Příspěvky developerů mají sloužit k budování dopravní infrastruktury, škol nebo parků. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09) město přistoupilo k vytvoření metodiky a fondu kvůli nedostatku financí. Vznik veřejné infrastruktury je pro fungování nových čtvrtí nezbytný, město ale nemá dost peněz, aby v nejbližších desetiletích potřebnou veřejnou infrastrukturu samo financovalo. „Cílem je podpora bydlení, rozvoje města a transparentní fungování veřejného prostoru, objektivizace a přiměřenosti dohod (s developery),“ řekl.

Uzavření smlouvy bude dobrovolné. Peníze, které investor městu poskytne, budou účelově vázány na vybavení či úpravu veřejné infrastruktury nebo na výstavbu rekreačního vybavení a bytů. V případě, že developer využije pozemek v souladu s územním plánem a danými omezeními, zaplatí 700 Kč za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. V případě, že zažádá o změnu územního plánu na zvětšení projektu, tak za každý metr nad rámec původního rozsahu zaplatí 2300 Kč.

Fond bude mít na starosti mimo jiné evidenci uzavřených smluv s developery a poskytnutých částek. Pravidelně bude vyhodnocovat a navrhovat úpravy metodiky spolupráce.

Pravidla

Metodika má nastavit pravidla, podle kterých bude město spolupracovat s developery. Cílem je spolupráce a koordinace kroků všech zúčastněných, tedy magistrátu, městské části a developera, a nastavení míry spoluúčasti. „Klade (metodika) důraz na koordinaci a řešení případných nejasností, protichůdných či nesouladných postojů dotčených stran již ve fázi před změnou územního plánu,“ píše se v textu metodiky. Přestože je dohoda dobrovolná, Hlaváček se neobává, že by ji investoři bojkotovali.

Opoziční zastupitelé a zástupci některých městských částí požadovali, aby zastupitelé projednání odložili na další jednání. Jako důvod uvedli mimo jiné nedostatek času, po který se mohli s dokumentem seznámit. Starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO) řekl, aby peníze od developerů byly dávány výhradně městským částem, na kterých má projekt vzniknout. V návrhu předloženém radou výhradní převod peněz radnicím nebyl.

Magistrát i městské části v minulosti s developery uzavíraly mimořádné smlouvy, v kterých se developer zavázal splnit požadavky města nad rámec svých povinností. Stalo se tak například u projektu plánované výstavby Masaryk Centre u Masarykova nádraží, kterou podepsaly se společností Prague CBD ze skupiny Penta magistrát a Praha 1.

Fotogalerie
7 fotografií