Ve spolupráci s leteckou službou Policie České republiky se letečtí záchranáři Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy připravovali na nenadálé a složité situace, jako například záchrana osob ve skalním terénu. Cvičení probíhala v dubnu a v květnu.

Za aprílového počasí jsme zopakovali záchranu například lezce uvízlého na skále nebo osoby po pádu v suťovisku v Brdských lesích za pomoci košových nosítek. Záchranu z vodní hladiny jsme na konci května aktivně cvičili na jezeře Milada, kdy jsme si opakovali záchranu vodáků, simulované vytažení osoby z nebezpečného místa jako je například jez,“ uvedl lezecký instruktor pražských hasičů Pavel Mošnička.

Led a lanovka

Jednalo se o jarní cvičení navazující na podobně ztížené situace, které mohou nastat v zimě. „V zimě jsme cvičili záchranu osoby po propadnutí ledem bez možnosti použití standardních pomůcek,” dodal Mošnička.

Tím ovšem série náročných cvičení zdaleka nekončí. „V plánu ještě mají záchranáři například záchranu osob z lanovky, skalního masivu nebo po pádu do nesnadno přístupných míst či záchranu osob z nepřístupných objektů,“ doplnil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.
Video
délka: 00:43.40
Video se připravuje ...

Takto pražští hasiči prováděli nácvik záchrany osob z nepřístupného skalního terénu či z vody. HZS Praha - Jan Kostík, Milan Pacík

Fotogalerie
62 fotografií